Protocol 1000

MMS Protocol 1000
PROTOCOL 1000 tunngaviusumik kuseriarnerit pingasuupput MMS-i ikinneqarnikoq (MMS imerpalasortaaniit pingasut & citric acid -illu kuseriarnerit pingasut) akunnikaarlungit pineqartartuuvoq , ullormut arfineq pingasoriaq, sap.ak.-erit pingasut.
Taamaakkaluartoq inuppassuit taama ikattingisunik aallartissinnaaneq ajorput aallartittussaasarlutillu marluinnarniit imal. akunnermut ataasiinnarmiit. Tamanna aaliangerneqartarpoq qanoq napparsimatingisimaneraniit. (Inuk) Ataaseq napparsimasorujussuusimappat taava akunnermut ataattimiit aallarteriarlutik imal. affaannarmiit, taava tassanngaanniit misingisimangaanni pinerusinnaalluni annertunerusumik pisarluni. Inattisaavoq, kuseriarnerit ajornerulersittissappata, annikinnermik pingit, ajornerusutut misinginngikkuit akunnerup tulliani annertunerusumik pingit, kisianni akunnermut kuseriarnerit pingasut angunngisaannakkit.
Ikittinerit (activation) aqqutini sisamani anguneqarsinnaavoq, iliuusaasartut ukunani akuerineqarsinnaapput : Siullermik, immiartorfimmut minguittumut panertumut MMS-i kuseriarneranik inissiingit, imatullu ikillungit:
(1) (iliuuserinneriaaseq atungaanerusartoq) kuseriarneq 1 (ataaseq) 50% citric acid-imik imerpalasumillu akukkit immiartorfimmut, akuleruttingut imal. aalallunguluunniit akuleruttinniarlungu, utaqqingit 3 minut-it, immiartorfimmt affarmut iluittumuluunniit imermik juice-imilluunniit akunguk imerlungulu.
(2) Kuseriarnerit citrci acid-it 10 % MMS-imut kuseriarnerit ikaqqataanik akulerussingit immiartorfimmut, aalallungulu akuleruttinniarlungu, 20 sekund-it utaqqingit, immiartorfimmut affarmut iluittumulluunniit imermik juice-imilluunniit akujuk imerlungulu.
(3) Kuseriarneq ataaseq (1) 5 % HCI (Hydrochloric acid) MMS-imut immiartofimmiittumut ikaqqataanik akujuk, akuleruttingut, utaqqingillu 20 sekund-it,
immiartorfimmut affarmut iluittumulluunniit imermik juice-imilluunniit akujuk imerlungulu.
(4) Kuseriarnerit eddike-it tallimat MMS-ip imerpalasortaanik ikaqqataanik immiartofimmut akulerussingit, 3 minut-i utaqqingit, immiartorfimmut affarmut iluittumulluunniit imermik juice-imilluunniit akujuk imerlungulu.
(5) Citron juice-imut kuseriarnerit tallimat (5) MMS-ip imerpalasortaanik ikaqqataanik immiartorfimmut akulerussingit. Immiartorfimmut affarmut iluittumulluunniit imermik juice-imilluunniit akujuk imerlungulu.
Appelsin juice-i atornangu. Juice-it atornangit c vitamin-itaqartut imal. ascorbin acid-itaqartut. Juice koncentrat-it atornangit imermik akusassaasartut. Juice frisk-it atornissaanut pittaanerpaasarput.
Kisianni akunnikkaartumik dose-imik ataattimik akulerussisajoorusunngikkuit, ullaakkut dose-it arfineq pingasut (8) sanasinnaavatit, solution-erlu (piariingaq) (1) liter-imullu imermut matoqqasumiitissinnaavat ulloq tamaat pinissaanut) Qulaani malitassaasut maliinnassuatit, tamarmillu arfineq pingasoriaatinngortillungit imerpalasorlu akuneqarnikoq (1) liter-i imermut akuleruttillungu. 1/8-ia akunnikkaarlungu pisaruk. Ernumaniaqinak MMS-i akunnerit ikannerusuni uninnganguni sakkukilliunnanngilaq.
Taava massakkut, taakkua ilitsersuutaapput pingaaruteqartut malinnissaanut isumannaarlungit malitaasussaasut: Ilinnut napparsimatilernerusussaanngilatit: Ilinnut merianngutilerujunnak, imal. anniarnerutilernak, imal. timmittilernak. Arlaat taakkunani misingilissangaluarukkit MMS-i annikinnerusoq pijuk. Misilikkiuk MMS-i unittinnangu, annikinnerusumik piinnaruk. Kuseriarnerit akunnermut marlunniit ataasinngoruk akunnermut. Imal. kuseriarnerit ataattimiikkuit, taava akunnermut (kuseriarnerup) affaanik pingit, imal. 1/4 akunnermut. Ilinnut timmittilernak MMS-imik annikinnerusumik pitissinnaanguit. Anniarnerit, timminnerit, merianngunerit allallu iluaalliuutaasinnaasut nukissaaleqisittisarput, taamaasilutillu arriinnermik aaqqikkiartortitsilertarlutik. Illuatungaanili kuseriarnerit ikalisikkit akunnermut pingasut pisinnaanissaata tungaanut, kisianni kuseriarnerit akunnermut pingasut angunngisaannakkit. TAMANNA INGERLANGUK AAQQINNISSAVIT TUNGAANUT.
Akunnerit dose-it arfineq pingasunik periaaseq
Aajuna akunnikkaartumut dose-it arfineq pingasunut nammassisinnaanerit akunnikkaartumik akulerussisajoorani.
(1) liter-imik tingusingit, nalingiittunik arfineq pingasunngukkit. Akulerukkit MMS-ip imerpalasortai 24-at taavalu 50% citric acid-it 24-at. Akulerukkit 20 sekund-ipajaamut. Liter-i imermik akujuk taamaasillutit MMS kuseriarnerit pingasukkaat akunnikkaartumik pisarsinnaavatit.
Nutarterneqarsimavoq 12/08/2014
EQQAAMASSUT: TAANNA MMS-I IKINNEQAREERSIMASOQ ULLUT TALLIMAT ATASINNAAVOQ KØLESKAB-IMIITINNEQARTARUNI . Nassaarisimavarput MMS-i ikinneqarsimatilluni pathogen-nanillu attavingineqarani chlorine dioxide-itaa peerneqarneq ajorput.

Advertisements