MMS Atuisut Oqaateqaatiliaat (Jim Humble-ip Aaqqissutissaliaa)

(Part 1)

Jim Humble-ip Aaqqiissutaa MMS
Atuisut Oqaateqaatiliaat

MMS Miracle Mineral Supplement: Kræft-i Peqanngilaq ! ! ! !

Asasara Mr. Humble, Eqqarsaatingisimavara paaserusussangit uannut aaqqissimangama uterine -ovarian kræft-imik MMS-i atorlungu.
Ukioq ataaseq qaangiummat paasineqarsimavoq stage 5 melanoma-qartunga tunillaasinnaasumik (Amikkut kræft-i lymph hodes-innut siaruarsimasoq). Ultrasound-ertissimavunga Juni-mi ukioq manna. Dr-erlu oqarsimavoq ovary-era talerperleq tumor-eqartoq taavalu uterus-era takussutissaqalersimasoq kræft-imik/ kræft-iusinnaasumik. Dr-eq oqarsimavoq hysterectomy-tittariaqassasunga. Aaliangersimavungut ultrasound-teqqinniarlunga qaammat ataaseq qaangiuppat biopsy-neqaqqillungalu suliaritinnissannullu pilersaarusiaralungu kingunerisaasimasut ultrasound-ip aappaata takkussimalerpata. Juli-mi MMS-i ingerlataqarsimavunga sap-ak. pingasupajaat sivisutingisimasumik. MMS-ip isumanginninnera nuanniilliornarsimavoq. Dose-imik pinerit tamaasa nappaalasutut misingilertarsimavunga. Timmittarsimavunga merianngullungalu meriartarlungalungalu. Aamma ovary-qarfimma taleriata tungaani (ovary-eqarfik sunnertissimasumi) anniarujussuartarsimavunga. Ingerlassimavara kusernialunnik kuseiaasarlunga alloriaqqillungalu ullormut kuseriarnerit 15-inngorlungit ullormut marloriaq. Aamma paasisimavara merianngunnginnerusarlunga neringuma halv time sioqqullungu MMS-i pinnginnerani. Ultrasound-erninninngaanniit kingunerisaasimasut peqqammerpakka. Ovary-eqarfimmi tumor-eq peqanngiivippoq uterus-eralu nalinginnaasunngorsimalluni peqqillunilu, Dr-eq oqarsimavoq nalullungu sooq kisianni suliaritinnissara imal. biopsy-ertinnissara pisariaqarunnaarsimavoq.
Suna tamarmi nalinginnaasuuvoq peqqillunilu! Uummatinnersumik. atiminik oqaatinginnikkusunngittoq MMS patient-eq (FDA-mik ersingisaqarpunga

Kinaassuttimik paasititserusunngittoq (Kræft-i Peqanngilaq!!!!)

MMS Miracle Mineral Supplement: Diabetis aqunneqarsinnaalerpoq

Asasara Sir Jim Humble; Nuannaarutingaara iluattitsisumik oqaluttuamik allaffingisinnaangakkit misingisimasanni MMS2 atorlungu kammalaatinnut. Diabetis-ertooreersimavoq ukiorpaalunni pittanngoriartornanilu. Qaammat ataasipajaannginnaq taamaallaat atorsimavaa. Ullormt annertusiartorlungu ullormiit ullormut sisamariaq ullormut pisinnaalernissaata tungaanut akunnerit marlut pingasulluunniit akuttutingisukkaarlungit. Aajuna imatut angusimavaa…. Aamma enzyme-torsimavoq ingerlannerani. MMS2 aallartinnginnerani. Atuaaneq 7.+- iusimavoq, massakkullu atuaanera 5.+-iullni taamatut atuaasimanngisaannarpoq

siornatingut. Massakkut ullormut pisarpaa ataasiaq marloriarlungilluunniit caps-it. Nuannaarpunga kiisami MMS1 25% aaqqiissut pissarsiarisimangakku. Aamma suliarinninnera iluattippoq. Massakkut akulikittumik pisarpara. Utaqqissuara DVD- liappit takkunnissaanik paasiniaanera MMS-imik naammassiniarlungu.

Edwin Tan (Penang Malaysia)

MMS Miracle Mineral Supplement:

Nuattarnerit Flu-lu

Hi Jim, ilanngukkusuinnarlunguua qanoq mms-i sunniuteqarsinnaateqarneranik ilaquttama peqqissusaanik ikiuilluni nuattarneq flu-lu pillungu. Ernikka marluk flu- lersimapput ingerlanerluttumik ukioq kingulleq. Atuarfinnik arlalinnik matusisimavoq. Kuseriarnerit arfineq marluk mms-it ullormut pingasoriaq tunniussimavakka ulloq taanna ullullu tulliani takussutissat tamangajammik peerussimapput…Aamma nuattarnermut atatillungu; Piffissami nuakkiartorlunga misinginguma ,,,,,qingakkut nakkakaatitsinaveersaarnerit imal. anersaartofikkut iluaalliornermi. Pisarpara kuseriarnerit arfineq marluk ullaakkut unnukkullu arfineq marluk akuleruteqarsoq activator-imik ullullu tulliani takussutissat tamarmik peqarneq ajorput. Ajoqaaruna iisartangaliortarfiit suliffeqarfiit soqutinginninnerusut ooriliorneq ussassaarutingisaramikku peqqissuseq ilumoortuunngittoq. Ajoqaaruna tatinginanngittumik pisoqartoq FDA-mi CFO-nilu taakkunani drug- iliortarferujussuarni. Aqqutissarisaq malinnaaffingiinnaruk akersuunnerlu Jim. Qujanerujussuaq iliuuserinikuusarnut tamanut!

Ray Martin (Ohio. USA)

MMS Miracle Mineral Supplement: Hep C

Ukiut marlut qaangiupput takussutissaqalersimangama Hep C-mik. MMS-i qaammat ataaseq sinnilaarlungu atorsimavara atuaanikkalu massakkut ajoratik. Iluaqutitut allani, puakka ajunnginnerulerput, assingiinngittunik amerluttarnerit virus-illu saniatingut/ peqanngillat, kingutit sukkulaajusat nuttallu qaqortut sukkulaajusanngorlutik. Guutit Saammaaffingingitit, Jim

Joe (Moloka ́i)

MMS Miracle Mineral Supplement:
Deb
Hello,
Misingisimasaraana avitteqatingerusukkinga MMS-imik maani, eqqarsarlunga ikiuisinnaasoq allanut. Online-imi atuarsimavara http://www.cancertuto.com-imi, paasiniaaninni pinngortitameersunik iliuutaasartut kræft-it aaqqinniarlungit

kammalaatinnut. Oqaatingineqarsimasoq naammattoorsimavara MMS-ii ikiuisinnaasoq HIV/AIDS aaqqinnissaanut. Ilaqutaqarpunga tunillatterujussimasoq, ingerlaannarlu download-ersimavakka Jim Humble-ip atuakkiaa siulleq. Ingerlaanna bottle-it marluk qinnutingisimavakka, ataaseq ilaquttannut ataaseq uannut. Taanna pisimasoq December 07-imiusimavoq.

Quersulersimavunga tulleralungu nuallunneq September-imili. Oqalussinnaasimanngilanga 60 sekund-ini quersulernanga. Pinngortitamit malitaqartuuvunga, qaammatinilu sisamani misileraasarsimallunga nammineq pinngortitamiit aaqqiissutiliannik, iluattinngittunik. Aamma RN-iuvunga. MMS-i tingungakku, kuseriarnerit tallimat pisimavakka. Ullup tulliani, quersorsinnaasimavara nuak qorsorpaluttoq, imerpalasoq silittoq. Qaammatit sisamat sioqqullungu, imerpalasut peersinnaasimanngilakka!! Uannut ersiortitsisimavoq. MMS-i peqqissimanngilara ulluni marlunni tulliuttuni, eqqarsarlunga uannut ajoqusersimassasoralunga. Ullut marlut imerpalasumik taassuminnga piiaasinnaaninni, allamillu allannguuteqarnani, kuseriarnernik qulinik pisimavunga ullullu tulliani kuseriarnerit 15-nit. Ullup tulliani, quersornera tamarmi piingajaavissimavoq. Tupingusussimavunga. Allanik takussutissaqarsimanngilanga MMS-imiit, meriarsimanngilanga, merianngunerit imal. timminnerit.

Taassuminga tupinnartumik aaqqikkiartornermik, Upperaara iliorsinnaasoq Jim Humble-ip oqaatingisimasaattuut. Taamanikkull, ukiup affaani kingullermi ilaquttannut atorsimavara, uumasuutinnut, kammalaatinnullu. Kinguneqarsimapput tupinnartorujussuarmik. Ikappalllaarlutik maani eqqaanissaanik.

Meeqqakka arfineq marlunniit 15-inutukioqartut, tamarmik pisarpaat namminneerlutillu akuuisarlutik. Ernera kingutimik misingisaqapilussimavoq, ullormullu MMS-ertuaannarluni, annertunerpaamik kuseriarnerit 15-nik, aammattaaq oqqani atorlungu salittarlungu, misingipilunneralu peerussimavoq. Uera sinus-ikkut tunillattissimavoq, inuunini tamaat tamatingullu antibioka- kartarsimalluni, massakkullu MMS-imik aaqqissinnaalerlungu. Meeqqat ukiukkaarlungu GI virus-eqartarput, takussutissartai takkukkaangata (merianngunerit, meriarnerit) MMS-i tunniuttarpartput ingerlaannaq. Nalinginnaasumik qummukartarlutik ammukartarput, takussutissartai peertarlutik akunnerit sisamat ingerlaneranni. Tamatingungajak meriartarput dose-eq 30-minut aqaangiutereeraangat. Tunisuaannarpangut akunnerit marlukkaarlungit takussutissartai peernissaata tungaanut.

Qimmit qitsuillu isikkut tunillattissimapput, akusarpangut dose-nik, imerlu minguiarneqarsimasoq kuseriartarpangut isaannut akunnerillu 36-at ingerlaneranni, akunnerit 12-kkaarlungit isumangisarlugnit, tunillattinnerit peersimapput. Qimmeq isikkoqaleraangat ‘nappaalarpasilluni’, imianut inissiisarpungut, ullaakkut siullerpaamik iliuuserisarpaa, imertarpaa ajoquteqanngittumik ullullu tulliani, ajunnginnerulertarpoq. Uffarfissamut imermut atortarparput ungilannartoqarfiillu peertarput.

MMS-i sakkukillineqarnikoq amerlunnernut atortarparput, amiialakatternerit uunarullersimasullu allallu amerluttariaattit peertarsimallutik kinguneqarlutik tupinnartunik. Avitseqatingisarsimavarput kammalaaterpassuanut kinguneqarluartunik qaammatini 18-ini kingullerni, Takusimanngilangalu kingunipiluutaasinnaasunik qisuariaattinik.

Massakkut MMS-i atullattaartaråara (immaqa sap.ak. ataasiaq) dose-itut atungassatut atorlungu. Nalinginnaasumik kuseriarnerit tallimat atortarpakka. Nappaalasimangutta (anersaartorfilulluta, nuannerit, flu, il.il) tamatta kuseriarnerit tallimat pisarpangut. Nassartarparput ferie-nittinni, nalunangu bakteria-ssanut sunnerneqarsinnaalluta. Hawaii-mukarsimavungainuuninni ataasiaq angalallunga, ilimanaateqartumillu nerisassaanik qisuariaateqarsimallunga gift-eqalernermik. Nassataqarsimavunga MMS-imik naammattumik kuseriarnerit ullormut marlunni, kisianni akunnerit 12- iluanni aamma atortarlungu, qujamasullungalu MMS-imut.

Takussutissaqarpallaaleraangama imal. ilaquttanni, napparsimassutinik arlaannik, atortarpangut annertunerpaamik dose-liissut ingerlaannaq. Uannut, kuserianerit 15- iupput, meeqqannut oqimaassuseqartumut 6lb-mik, kuseriarnerit arfiniliupput.

annikinnerusunik napparsimasalersimavungut aattaat taama annikittingisumik. Ajorsimanngilangut, akornattinni iunit napparsimasalernerani.

Neriuppunga allatara arlaannut iluaqutaassasoq paasillungu ilaqutariit qanoq atuisarnerannik akuussutissamik tupinnangaartumik peqqissuserput ingerlatiinnarniarlungu, saammaassisuutinnissaanullu allanut. Peqqissuseq aamma nassaaringisiuk anersaassinnut tarnissinnilu.

MMS Miracle Mineral Supplement: KIDNEY-KKUT AJUTOORNEQ David C

Kidney-kkut ajutoorsimavunga kidney-kkullu ingerlassuteqarsimallunga 10&- iinnarmik Dialysis-imukarnissannut pilerisussimavunga ajortumik misingisaqartarsimangama piffissami sivisukkajaami. MMS-i naammattoorsimavara ataasiakkuutaavilu atuartiterlungit nalinginnaasumillu inuuneqarusussimallunga Dialysis-ertitarusunnangalu sap.ak.-eranut pingasoriaq.

Taava MMS-ip malitassartaa (MMS Protocol) aallartissimavara upperisinnaasimanangulu pittanngoriaatai. Kidney-kkut specialist-era tupingusussimavoq kingunerisaasunik nutaanik oqarsimallunilu taamaattunik kidney-kkut pittanngoriartortunik takunikuunngisaannarluni, kidney-kka pittanngoqqissimapput soorlu ukiut sisamat qaangiummata taamaassimasut sulilu pittanngoriartorlutik. Utaqqisinnaanngilangaspecialist-innkaqqinnissannut kidney- kka qanoq inneranik paasinninnissannut.

Product-eq pillungu oqalussinnaanngilanga naammattumik qaffasissumik, Siunnersuutingissuara ilaquttannut tamanut kammalaatinnullu.

MMS Miracle Mineral Supplement: LIVER Linda Kelly

Hi, tingumma kisittisai aamma uanni pittanngoriarsimapput, sap.ak. pingasut annertusiartortillungit kuseriarnerit qulit tungaannut kisianni qaammatialunnik utaqqisariaqarpunga misissorteqqinnissannut. Ullormut kuseriarnerit 15-iniippunga Miracle Mineral Solution-imik, ullualunni. Eqqarsaatingaara kuseriarnernut arfinilinnut nuussanerlunga ullormut marloriaq imal. ingerlatiinnassanerlungu kuseriarnerit 15-nit.

Jim Humble Guutip saammaakkiliuk!

Linda

MMS Miracle Mineral Supplement:
MMS-ip Hepatitis C akiortarpaa taavalu Ajungaalluni

Allangaq una http://www.natmedtalk.com-iminngaanneersuuvoq oqaluttuaallunilu pittaasoq mms-imikk atuinermik hep-imut. Isornartorsiuisimanguit mms-ip atornissaanut iluaalliuummik tassannga immaqa uumap inissisimaffingisarnut eqqarsalersitteqqissuaatit.

Allakkap siulliuttumik allataanera forum-imi tassani atuarsinnaavat quppernermi uani, Nassaarisimavara Hep.C.-erlunga ukioq ataaseq qaangiummat, naara imerpalasunik ulikkaaqqanerani, (ascites) qalaseralu silammut anisimalluni imerpalasoqarpallaarneranik, napparsimavummukaattiffingisimasaassutinnik, tassanilu 7.2 liter-inik naanniit peersittisimallutik, diuretics-inullu inissinneqarlunga. Aamma sanngiittorujunngorsimavunga issiavimmullu ingerlaassutimut pisimallunga piffissami sivisujaami.

Aakkut misissorneqareernerma CT scna-ertinneqareerninnillu, Oqaluttuuttissimavunga naggataamik inissisimasumik Hep.C-qarlunga taavalu tunineqarlunga qaammatinik arfiniinnik imal. annikinnerusunik uumasussaanerartillunga. Tassanngaanniit innersuunneqarsimavunga Liver specialist-imut oqaluttuussimangaanga stage 4-a ingerlaffingivallaarsimanginga eqqarsaatingineqarnissaanut nalinginnaasumik isumangineqarnissannut, taavalu qaammatit arfinillit annikinnerusulluunniit- uppernarsineqaqqissimapput… angerlaannassasunga qeerlutuujutikka inissikkiartorlungit. Liver-imik paarlaassisoqanngippat ikiorsiisoqarunnarani allamik.

Ukiuni kingullerni paasiniaasarsimavunga uannullu isumangisarlunga herbs-inik. virus-ip alliartornera arriilisinniarlungu, ukiullu misinnartorsiornerit kukkusarnerillu, sunniuteqarnerpaasimasoq nassaara ikiuisinnaassuseqartoq virus-imik aquttiniaanermik liver formula herbal blend-iusimavoq taaneqartartoq: Xiao Chai hu

San, 00-itut attingilersilungu iisartanganngortissimasara. Taanna allanillu herb-inik soorlu Milk thistle il.il.
ikiuisorujuusimapput, kisianni tusarnikuusimangaluarlungu allanit He.C.-ertunik aamma aaqqittarsimasut herb-inik atungarisaqartarlutik, virus-eq unittissinnaasimanngilara herb-it atorlungit, pittaanerpaamilluunniit ilioraluaraangama. Taassuma “Ujaarlertiinnavissimavaanga”…nutaarsiassamullu apuuttillunga MMS-imut.

EQQAAMAQQUSSUT: Eqqaarusuppara aamma atuareernerup kingorna allataasimasut MMS-i pillung, Nammineerlunga MMS “Ilumoortumik Misiliutaatikkusussimavara” uannut, allanik silatinniit sunnerneqaranga, taava herbs-it unittissimavakka MMS-i atorneranik, ingerlattiinarsimangaluarlungit supplements-it Vitamin B-12, B-6 il.il. kisianni akunnerup iluanijunngittoq MMS- imik pinissanni. Anguniangara MMS-i kisimiitillungu pisinnaasai pittaassusaanik misiliitinnissaanik. Inuit ilarinngilaannga imal. tatinginnittorujunngortartoq ussassaarutit qaffataasimasut imal. oqaatingineqartartunik allaniit malinnittuusoq. MMS-i ilumoorpa? Taamaappallu, qanoq pittaatingaa? Qanorlu sunniutai ippat silatikkut sunnerneqanngikkaluarluni soorlu herbs-it imal. assingisai, pisarneranik. Imerneq ajorpunga, ingerlataqartuullungalu nerisassanik peqqinnartunik. ~ Taava aajukua kingunerisaasimsut akissutinut ujaalernernut apeqqutaasimasuniit taakkunaniit.

Qinusimavunga puuaasaaqqamik MMS-imik tingoreerneranillu, Aallartissimallungu Marts.8, 2010. Kisianni uannut angorusunnanga, aajukua aakku misissortinninniit kingunerisaasimasoq SULI PINNGINNERANI taavalu KINGORNA aallartinneranik MMS-i atulerneraniit.

Kingunerisaasut Liver panel misilissutaannit ullulerneqarsimasoq: 2010. ~ April.2, 2010.

ALT ~ (SGPT) *85 ~ *25 Normal Range :< 0-48 > AST ~ (SGOT) *54 ~*21……….< 0-37 > Alkaline Phos. *168 ~ * 153……..< 20 – 136 > Glucose……*130 ~ *107……… < 65 -115 > Anion Gap….*9.0 ~*16.0………< 10. -20. >

……Feb.3,

Eqqaamajuk: Aallartissimavara MMS (Marts,8) ullormut kuseriarnermik ataasiinnarmik ulluni siullerni, taavalu annertusiartortillungit ullormut kuseriarnernut qulinut Marts.17. ~ Taava aallartissimavunga dose-it ullormut ikalillungit Marts.18- ani.

Marts.18=12, 8; kuseriarnerit 10-it dose-eq ullormut katillungit pingasoriaq ulloq

taanna.
Marts.19= 10; 10; 8, kuseriarnerit 10-it dose-nik. (Naakkut ippingiasulaarnerit)

Marts 20= 10; 10;8; kuseriarnerit 10-it dose-it . Paasisimavara allaanermik juice- qartussaallunga.

Marts. 21= 10; kuseriarnerit 10-it dose-it. Aallartissimallungit 100%-imik minguittoq Prune Juice

Marts.22= 7; 7; 7; kuseriarnerit dose-it. Atuarpara dose-it ikannerit pittaanerusartut atorlungit.

Marts. 23= 9;9;9;9;9 kuseriarnerit. Sakkortusaarsimavunga vierus anaatarlungu!

Marts. 24. 7; 7; 7; 7;7; kuseriarnerit. Naatoqqama ippingiasunnera aallarteqqissimavoq..ikilisippakka.

Marts.25 = 5; 5; 5; 5; 5; 5; 5; 5; 5; 5; kuseriarnerit. Anaataasuaannarlunga akunnerit tamaasa ulloq tamaat!!

Marts.26= 5; 5; 5; 10; 5; 5; 10; 10; 8; kuseriarnerit. Sakkortusaaqqilersimavunga!

Marts 27.= 5;5;7;7;7;10;5, kuseriarnerit. oats-ikka malungilersimavakka taavalu silamiinnerulerpunga.

Marts.28 = 5;8;5;6;5;5;5;5, kuseriarnerit. “D”- naammaannartumik atorsimavara ullaat tamaasa kisianni ajunngilanga.

Marts. 29 = 5;5;5;6;5;6;5, kuseriarnerit. Nukeerukkiartorneq, ingitassat ikaliartorput..

Marts.30= 5;5;5;5;5;7;5;5;5 ~ saniatingut sunniutai soqutinginangit, Virus-eq taanna naammaleqaaq!

Marts.31= 3;3;5;4;5;4;3;4.~ Annertuumik “D”-erimavunga aniatitsingaattiarlunga ullaaq manna! Napparsimasutut misingivunga.

April.1 =5;3;4;3;3;4, Akunnerit pinngikkallartarsimavunga. imal. massakkumiit..

April. 2= 5;3;4;4;3;3. AAKKUT MISISSORTISSIMAVUNGA Akunnerit marlut qaangiutereermat dose-rq siullermiit una ullaaq.

April 3. 3;3;3;3;3;3;5;5, kuseriarnerit Pilersaarusiorpunga annikinnernik dose- lersorniarlunga….

April 4.= 3;3;3;3;4. Dose-it annikinnerusut ingerlatiinnassuakka soorlu maannakkut ingerlatattuut qaammatialunni, taava virus-it toqqoqqasut pisariniassangakkit lymph nodes-eqarfimmi, amikkut, kingutikkulluunniit immersuisoqarfianiit…

* Sinilluarnerujunngorpunga taamanikkorniit, nererusunnerullungalu. Aakkut misissortinnera inissinneqareeriarmat…herbs-inut uteqqippunga piiangassat peerniarlungit immune system-eralu sakkortusarniarlungu aamma. Takussara qanoq ingerlasimassanersoq aakkut misissorteqqikkuma Maj-imi.

Aakkut misilittissimaneq qulaani allaqqasoq imminut uppernarsarpoq allamillu uppernarsaqqittariaqarani nammineerlunga oqaatingissangukku, peqqutingalungu TAKUSIMANNGISAANNARAMA atuaanermik NALINGINNAASUMIK aakkut misissortikkiartortaleramali ukiuni kingullerni, MMS-imik aallartikkamali. Piffissamilu taama sivikittingisumi aamma.

– ILUMOORLUINNARTUUVOQ VIRUS-INIK TOQORAASARTOQ ~ ISORNARTORTAQANNGIVIPPOQ-

Ulcerative Colitis Isumanginninneq Aaqqiinerlu MMS-imik GergiosK-mit.

MMS Miracle Mineral Supplement:
Ulcerative Colitis Aaqqineqarsimasoq (illarsaarusiaanngilaq)

Haluu tamassi,
Allappunga oqaatingisassariaralungu Barbara-p piumaffingimmanga aperalunga taamaasiorsinnaanersunga aamma misingingama taamaasioruma pittaanerusoq allanut naaliuuteqartunut aamma uanga aqqutissiuunneqarsimangama allaniit. Utoqqatterpunga oqaasiliininni kukkusinnaaninnut, kisianni Grækenland- iminngaanneerpunga, Tuluttullu oqaatsit uannut allanartuullutik.

Diagnosis-ilerneqarsimavunga Ulcerative Colitis-imik 2005-imi takussutissartai misingisarsimangaluarlungit 2004-ramili marloriaq antibioka-reernermiit.

Siullermit nakorsanukarsimavunga kitaamiut nakorsaatilinnut kinguneqarsimanngittunik. Ilumoortumik atungarisara tamarmiullutik ajorsisiinnarsimavaat.

Kingornatingut Homoeopathy-i misilissimavara aamma kinguneqanngittunik. Kingornatingut Kineser-it supplements-ii misilissimavakka ataattikkoortillungit

nerisassanik killilersorneqarnikunik aakkut qanoq ittuuneq malillungu. Annikittuinnaat kingunerisaasutut malunnaateqarsimapput taava periaaseq taanna unittissimavara qaammatit tallimat qaangiummata.

Tassani piffissami ingerlaarfimmi tusaamasaqalerama naturopath-imik aaqqiisimasoq ikattorpassuarnik maanimiunik Colitis-ertunik (assingiinngittorpassuarnik). Iliuuserisimavakka oqaatingisai tamaasa malillungit.. tunngaviunerusumik akuuineruvoq nerisassanik pittasunik nerisarnissamik, peqqinnartunik aaqqikkiartornernik allanillu. ikiorsimavaanga takussutissarisakka tamangajaasa qaangernissaanik ilukkut aanaarnerusut, anemia, sanngiinneq, saningorujunneq, anorexia-lu, ilaatingullu nerisassanik sapingaqarneq.

Ataattikkut pisoqarfimmi allanik periuuttinik/supplements-inik misiliisimavunga aaqqikkiartornea annertusiniarlungu kisianni iluaqutaasimanngittunik. (soorlu vit E enema, human probiotic infusion, Ayurvedic produkt-it allarpassuillu annertunerusunik annikinnerusunillu takussutaasartunik annikillisittisinnaasut.

Kisianni Maj-ip naanerani ukioq kingulleq aanaartarnera aallarteqqissimavoq, annertusillungu nerisassanik sapingaqartarnera. Oqarsimavunga “oh no aamma assingi”. Nakkangasorujunngorsimavunga ukiorpassuit taakkuninnga tunngaveqarnikuullunga ingammik piffissami kingullermi takussutaasartut uteqqimmata.

Nakorsara aallaqqasimavoq qaammatini arlalinni, taava misiliisimavunga nammineerluna tysklland-imut angalallunga QXCI/SCIO misilittikkiartorniarlunga takutissimavaalu Mercury toxicity-eqarsimasunga amalgam filling-inik (ilimangisattuut taarsersimavakkalu ukioq ataaseq qaangiummat sanaanik, parasit- ialuit uumasuninngaanniit, amoeba-tut ittut taabalu viri ilanngullungit allallu.

Ujaarlerujussuarsimavunga nassaaralungulu Zapper-immaqa ikiuussutaasinnaasoq taassuminnga aaqqiiniarnermi toqorarlungit tamakkua uumasuarsuit ilunniittut.. Nalunngikkaluarlungu atortoq taanna ukiut marlut siornatingut upperisimanngilara, eqqarsarlunga atungarisannut iluaqutaajunnanngittoq. Qanoq sianiilliorsimatingaanga! Taava Zapper-imik qinusimavunga e-bay-imiit 65$-imik akimillik atulerlungulu. Dr Hulda Regehr Clark oqarsimavoq sap.ak. pingasut annikinnerpaamik atorneqassasoq malingaasaata intestine-inut itisuumik anngunniarnissaannut. Ilumooqqissaarsimavoq taanna pillungu. ullut pingajuanni Zapper-imik atuininni imerpalasut intestine-moortut serum-imik akulik colon-inniit aniajunnaarsimapput. Mirakel-ilit siullerisimavaat. ulluni tallimani siulliuttuni timmissimavunga bakteria-rli ajortoq, protozoa, viri fungi-ilu toqunneqarsimapput. Piffissaq ingerlareermat aanaarneq aamma tammarsimavoq. Sap.ak. pigasuni kuuttarnerit aanaarnernik unissimapput. Kisianni naakkut ingerlaartitsisoqaraangama suli aanaalaartarpunga. Aannaarnera iluittumik uningajaavissimavoq, kisianni suli anniarneq tassaniillui, aammattaarlu nerisassanik sapingaqarneq.

Taava aaliangersimavunga allamik misiliiniarlunga takuniarlungu atungarisaasoq aaqqissinnaanerlungu ataasiaq qaqungumorsuarlu. Curezone-com-imi

qanittumi oqaluuserinnissimapput annertuumik atortumut taaneqarsimasoq Sodium chlorite taavalu pisinnaaffeqarluni tunillaassuutaasimasut pperumannginnerpaat toqussinnaallungit. Uteqqittumik e-bay-imiit puujaasaaqqanik qinusimavunga protocolerlu malilerlungu (activation-itaa pillungu atualaariuk eqqarsaatinginnginnerani pisiarinissaanik).

ulluni siullerni timmeqqissimavunga kuseriarnimineerarlu aam uniivissimavoq ananinngaanniit anillattarunnaarluni. Ullumi Marts 20-varivaat December 10-aniit 2007 aanaarneqanngilaq, kuseriarneeqqamilluunniit naamik. Kingornatingut MMS- erninni malunginiarsimavara qasungaangama intestine-era angisooq annernarneq ajortoq. Aamma tassani iluaalliorunnaarsimavunga sila nilleraangat. Kisianni mirakel-eq kingulleq tassani massakkut nereqqissinnaaleqqikkama sunilluunniit qisuariaatitaqanngittunik. Nerisassanik immikkut ittutnik ingasarunnaarpunga uannut, alkohol-itoqrtarpunga, nerijartortalerlunga allanut killeqanngittumik. Taamaallaat alla misilissimanngisara cayenne-iuvoq siornatingut aanaarninnik annertusititsisaraluartoq annertoorujussuarmik colon-era ikummaqqangallarmat.

Colonoscopy-nikuunngilanga takuniarlungu intestine-era qanorinnersoq, kisianni allaanerussutaa malungisinnaaqaara taavalu soormi aaqqiissutaanik oqaluuserinnissanngilanga massakkumiit pissuttit taamatut ingerlaannassappata massakkutuut. Una pineruara naakkut iluaalliuutit ikannerit parasit- ininngaanneertaramik.Ilaatingullu metal-inik oqimaattunik annertusiartortoornernik, mineral-inik amingaateqarnernik, imal. inooriaaseqarnermik ajortumik immaqa taakkununnga ajornartorsiutinut ilaaqataasinnaapput.

Qujavunga Guutiusumut naturopath-imut innersuuttissimammanga uannut ikiuutaasimaqisumik ilisaritillungalu nunarsuarm alternative medicin-inut taavalu CUREZONE uannut ikiuisimasoq aaqqikkiartornermut.

Arlaat arlaannik apererusukkuni piumavunga akinissannut. Nassaarisinnaavarma http://www.curezone.com imal. http://www.curezone.org
aterusera amato-voq, peqqissuseq pittaanerpaaq tamanut

(malinnaavinginiaraanni amato’p aaqqikkiartornera curezone-imi aqqa ujaarletarfimmut toortaannarut allanneqarsimasunilu ataqatingiiffingisaaniittut takkutissapput.)

MMS Miracle Mineral Supplement:
Iviangikkut Kræft. Hepatitis C, Unngut, Tunillattinnerillu

http://www.miraclems.com/testimonies-miracle-mineral-supplement.html

GP Oqaluttuussimavaat Paniat Sap-ak. marlunnik-pingasunik uumasussaasoq Toqunissaanut

Delwyn siullermik diagnosere-erneqarsimavoq iviangikkut kræft-erluni 26- aannarnk ukioqarluni. Sukkasumik siaruartitersimavoq Saanianut, hips, qiteralianut, puaanullu. Liver-ia aamma ajornartorsiorsimavoq. Sap.ak. sisamat qaangiummata siniffimmiinginnavissimavoq, puujaasaaqqamut quesariaqartarluni, 45 kg- innaallunilu.

Oktober 3 2007-imi ilaqutarinnut ulloq qernertuusimavoq. Nerisimanngilaq ulluni pingasuni Nakorsaalu ilaqutariit naapissimavai oqarfingalungillu aaliangiisariaqassasut tube-it peerneqassanersut imal. naamik. Sap.ak. marlut- pingasut uumasussaatitanngorsimavoq. napparsimavimmi piaartumik tingooraasarfimmi, ilaqutariit ilineqarnissaanut piareersaasimapput taavalu ilisaasarfimmut isumannaarinnillutik.

MMS-i aallartissimavaa ullullu qulit qaangiummata kræft-ikkut takussutissartai suli alliartorsimallutik kisianni nakuussusaa piumassusaalu uteqqikkiartulersimapput. Pisuttalersimavoq ingerlaartalerluniluunniit annikittumik aneertarfimmi angajoqqaamik park-ianni.

Massakkut November 1 2007-iuvoq kræft-ikkulu takussutissartai nakkariartorput, 40 point-inik nakkartarlutik sap-ak- kingullermi sulilu nakkariartorlutik (Missingersuinerit CA-vanik 15-3 score-iusimapput=. Massakkut aqussinnaalluarnerusinnaavoq qaammatit arfinillik sanilliussangaanni, anniaateqanngilaq, imminut atisalersorsinnaavoq, kidney-vi liver-ialu pittaanerulersimapput. Massakkut sinittarpoq pisuttarlunilu pittaanermik qaammatit sisamat sanilliussangaanni.

Nakorsaata takusimavaaa sap.ak. kingulleq upperisinnaanngiivillungulu qanoq isikkorittingineranik. Anniaateqanngilaq nakorsatiminillu tamanit annikillisissimallungit.

Delwyn ilaqutaatalu akuerisimavaat Guuti-p aqqutissiuinera pilersuineranillu

isumangineqarneranik piffissamilu tamanit toqup matuata eqqaani. Aap, suli ullut siulliusuniippungut kisianni qaammatinik arfinilinnik sukkaneruvoq sap.ak. 4-5 qaangiummatamiit.

Delwyn-i nerilluartarpoq juice-inik vegetable-iusunik, paarnat, nerisassallu uunneqanngittut ikiuutaasorujussuusut timaa alkaline-iutinnissaanik ilanngullungu pittaasunik aaqqiissuteqarnissaanik sianiutaanik nakussatteqqiisussanik peqqinnerulersittisussanillu**. Isornartoqanngivippoq MMS-i uani tunngavilersuusimaso timianiit saliinermi pathogen-inik, oqunnik, fungus, virus, bakteria-nillu pilesrittisorujussuusimasut akuersitillutill kræft-imik ineriartortitsinissaanik siaruaannissaanillu.

**Sungiusarpoq 8-nik pinngortitamiit peqqissutinik inatsisinik malitaqarluni; Nerilluartarnerit, Timersornerit, Imeq, Seqernup qinngorneri, Imissanani, Silaanna, Qasuersaarnerlu taavalu Guuti-mut tatinginninneq

Arrow Durfee

MMS Miracle Mineral Supplement:
Helen (Delwyn-ip Anaanaa) Warrigal Victoria

Delwyn-ip Protocol-ia

Ulloq siulleq, kuseriarnerit marlut akunnerit tamaasa arfiniliriaq arfineq marlriarluunniit ullormut

Ullup Aappaa Kuseriarnerit pingasut akunnerit tamaasa Ullup pingajuat Kuseriarnerit sisamat akunnerit tamaasa Ullup sisamaat Kuseriarnerit tallimat akunnerit tamaasa Ullup tallimaat Kuseriarnerit arfinillit akunnerit tamaasa

Ullup arfinilissaat Kuseriarnerit arfineq marluk akunnerit tamaasa

Suli sap.ak. tallimat qaangiummata kuseriarnerit 7-it akunnerit tamaasa ullormut 6-7-riaq.

Inissitatut suulluunniit ataaniitissinnaaneq ajorsimavai, meriaannaavittarluni, kuseriarnerit juice-tarlungit ulluni pingasupajaani.

Meriannguleraangat kaangiaqqamik panertutorsinnaavoq imal. banan-imik.

Kiaqartarsimavoq uffartarluni ullut aappassaani tamatingut kiassusaat qafattillungu 38 deg (uffaraangami 41 deg) immiartorfimmik affarmik Bicarb Soda-lerlungu

Tunngaviusumik taakkuunerupput. Massakkut nakorsaatiminiit tamaniit peernikuuvoq ajunngittorujussuullunilu.

timmittarnerit meriartarnerillu takussutissaalluarput timaa piiaaneranik sunik pisariaqartinngisaanik.

Tusarnaariuk MMS Simplfied http://www.miraclems.com/interviews-with-Jim- Humble.html-imi
Oqaatingineqarsimasoq kræft-i pillungu nassaarineqarsimasoq curezone-imi:

curezone.com/forums/fm.asp?i=1047469#i _UNNGUT_

Ernera mms-i atorsimavaa unngumutukiorpaalunni tassaniissimasoq allallu aaqqiissutit iluattissimanngisaanik. Peerussimavoq sap.ak.-nnipajaavani.

Rett Anderson

MMS Miracle Mineral Supplement: Lyme-imik Iluaalliorneq (Lyme Disease)

Nuliara kuseriarnerit 9-noorpoq qisuariaataalu annikittuaraallutik isumangineqarnermini.

Aallaqqaataani unittittarsimavaa sivisulaartumik kuseriarnerni pingasuni peqqutingalungu peqittarfiit annernartaqimmata. Nassuiaasimavoq qitikkut anniartarnera allaasimanngittoq soorlu qitia napilertoq.

Massakkullu peqittarfimmini annikittuinnarmik anniartarpoq. Eqqarsaatingaara MMS-ip suliassani suliarisimaneraa tassani timeqarfimmi piiaanermiit imal. annikillisiinermik Lyme bakteria-nik. Massakkut peripheral-eqarfianut pisimavoq.

Timmissimanngilaq tamatingut takkuttartuni. Pissanguniuk soorlu uattuut , takkuttussaaniassooq kuseriarnerni qulini isikkanilinniluunniit.

Neriuinnarsinnaavunga cyst-itut iluseqartoq toqussangaa taavalu Lyme-eq arriilitinnangu. Qaammatit ingerlareerpata aattaat taassuma akissutissaa paasinissaanut. Kisianni, tamaanga tungaanut pisimasuni asjunngilaq. nukissaqarneruvoq uanniit annertunerusumik pittaanermillu misingaluni piffissami uani.

Massakkut MMS-i ingerlatinngilara ingerlakkakku Low dose Naltrexone Crohn’s Disease-erninnut. Tamanna massakkumut tamaajuvoq.

Hellen F.

MMS Miracle Mineral Supplement:

DB

MMS-i atorsimavara Rife treatment-ilu kammalaatinnut Lyme Disease-eqartumut. Lyme test-ertinnera siullermi score-ersimavai annertunerpaartap aappaa inissisimaffimmi misissuisartut takusimaannangaanni. Misileraasarfimmi test-iisa takutissimavaat nalinginnaasuusut tunillattinneriinnaat kisimik takkuttarlutik. Aamma taakkua aamma annikittumik inissisimaffimmiissimapput aamma

MMS taavalu Rife treatment-it lyme-ianik toqoraasuungunarput! Kingunerisaat maannakkumut neriunarput! Rife maskina-q atorparput Truerife isikkanut saliutitut imal. effectrolysis unit.

Alex

Lyme-imut tunngaveqartoq Alla:

Perusukkuit, A paasitissinnaavat pisariaqanngittoq “paasissutissanik allanut ataqatingiittunut taakkunnnnga” arlaannut tunniussinissamik’ uannut peqqutingalungu thread-eq suli takusinnaangaku. Pisuni arlaanni, quamasuffingaakka A’s ernumanerannut kisianni arlaannik eqqarsariarsinnaanngilanga uani uannit pititsiunnaarnissannik. Uterusunngilanga misingisaqarfinginikuusannut kingornatingut, takutitsisussangaluarpalluunniit misinginera klinisk-imik peqqiilliornerusutut- takusinnaanngisannik taamaannissaanik.

Sumiiffimmi uani MMS-ersimavunga ulluni 12-ni eqqarsariarsinnaanngilangalu arlaannik arlaata allassimasaanik unammilliisussat misingininnut. Misingivunga pittaanerujussuarmik pisuni tamanipajaami; 50%-imiit annertunerit pittanngoriarsimapput qinngarnarnerusortaqarfinni- soorlu isikkanni ernumaninnilu/ paranoia, “kaaviaarninnilu”, soorlu taamatut taasimasanni suli ammukarsimananga – ammukarujuttarnerit qummullu siullermik atorsimasannik takussutissanni.

Suli peqaavippunga takussutissanik kisianni annikillineqaqqapput ulloq ataaseq minillungu uannut isumanginngiffingisimasanni sinilluarsimanangalu tassanili naqqarisamik suli annaasaqarsimanngilanga MMS-ili aallartikkakku. Suli annertunerusukkaanik suliassaqarpunga kuseriarnerit 2-t pingasulluunniit dose-nik kuseriarnernik 15-inik ulluormut siunnersuutaasimasoq sumi tamaani.

Massakkuungallartumi suli kuseriarnerit 12-niippunga ullormut ataasiartarlungit. Immaqa dose-inut marlunngortinniartussaangaluarpakka, kisianni mamaannermut uannut uppernasiteqqaartariartarama dose-iinnarluunniit ataasiinnarluunniit piniarlungu…taava kingornatingut eqqarsaatingisuaannarpara “oh ajorpallaanngilaq,” kisianni tipaa ilsarisinnaalereerakku nappaalasutullu misingitittalereerlunga iminngilaattaani. Soqutinginartumik taamanili merianngusimanngilanga imal. nappaalallunga dose-ip pereernerata kingorna.

Sui uffaraangama nuttannik annaasaqalaarnerusarpunga pisarninniit, kisianni imaartitsissutaa milinneq ajorpoq uffareernerup kingorna. unnuaq kingulleq iterpunga annertujaamik kiangunnartumik aniatitsillunga arlaleriaq, ilisimavinngilaralu Babs imal. Bart-imiunersoq imal. kiakkeqqaannarsimanerlunga – peersimavara ilorfallattaasera oqimaannerusoq piffissami ataatsimi iterlunga akunnialuit qaangiummata utertillungu qiiaammisaalersimangama.

Isikkakka arlaatingut suli aappalupput /qalipaataarullutik (soorlu taamaassimasulli August-ip qeeqaniilli), kisianni isikkama ataani ulcer-itut ittunik pisarsimavunga taavalu putungumma naqqani allaananilu naqqa atooraangakku soorlu nipinnertoorujuusoq sap.ak.-ialunni MMS-i aallartinnginnerani.

Ulcer-it piivissimapput, kisiani suli ataatsimiit takussutissaqarpoq, annernartoq nakorsama endocartis-imukaqusimasaanik sap.ak.-ialuit qaangiummata- kisianni taanna anniarneq peqanngilaq massakkut, aamma ataattimik qaninni

peqarsimavunga siggunni massakkut piivissimasumi. Isikkanni toorneqartitilaarpoq ilaatingut maluttaarittartunik kisianni assersuutassanngillat taamanituut soorlu ikuallattutut isikkama ataani pisarneratuut.

Aamma oqartariaqarpunga suli 200mg Doxy-tortarama ullormut marloriaq qaammallu ataasipajaaq ingerlassimallungit affaanillu sulilu qaammatipajaaq ingerlattussaallungit eqqarsarsimanngisaannarpungalu annertuumik iliorsimanissaanik kisianni suli atortangarissuara 400$-inik atuisimangama qaammatinut marlunnut peqarnissamut.

Aamma herbs-it atungaraakka, massakkorpiaq Hawthorn-iuvoq, spirulina taavalu Chlorella, ilanngullungit ilaatingut Cat’s Claw ilaatingullu suungaluarnersut. Amateur herbalist-inngoriartuaarpunga, kisianni taasakka taakkuupput pisartangarisakka akulikittumik.

Pisuni allani, Hawthorn annikinnerpaamik ilaaqataasinnaavoq tammartoqarneranut endorcarditis-ip takussutissartaanik, cardiac herb-ini pittaanerpaaniartussaangami sumiluunniit peqqutingalungu (Stephen Buhner-i malillungu) herb-ituaq imal. drug- eq uummammik arriilisittisartoq tillerneranillu sakkortulisittisarluni – oqaattini allani uummat sulilluartinnerulertarpaa. Allat cardiac herb-it drug-illu uummammik sukkanerutitsilertarpoq, arlalittingoriaq; sukkattisaataapput taamaammallu uumammik qautitsiartuaarsinnaalluni/nungullartitsiartorsinnaalluni piffissap ingerlanerani.

erserpasippoq Hawthorn uummammik nakuulisittisartoq annertunerusumik sivisussusaanik pisarneranik taava tupaallakkunnanngilanga endorcarditis-erma takussutissartai peersimangaluarpangit.

Spirulina Chlorella-lu tunngaviusumik immune-imut illersuutaapput katersuisarlutillu ingitassanut, ilanngullungit salingaattuunissara isumangisarlungu- pittaasorujuupput ingitassanik piiaanermut suungaluartup katersuutilernissaraluanut – aamma katersuuttoqarsimangaluarpalluunniit, soorlu takusimasattinni lympg nodes-ikkut ajornartorsiutinni sap-ak-era qaangiummat, massakkut aaqqiivissimasoq soorlu ajutoorsimanngittoq.

Arlaatingut, aap, allarparujunnik allanik pisarpunga MMS-i saniatingooralungu eqqortumik nerisarnissara suliniutingaara sinilluartarnissaralu. Allattartuuvunga taava anerlarsimaffinniinnerusarpunga suliaqarlunga computer-inni taannalu uannut iluaqutaaqaaq isumaqarmat uannut stress-ertittariaqanngittunga 9-5 suliffinnituut; iimanaateqartumik uannik toquttereersimanissaraluanik qangali….

….arlaatingut, isumannaarusuinnarlunguuna kikkut tamarmik nalussanngikkaat pisoqartoqarsinnnasoq ataattikkorluinnaq taanna pittanngoriartorneq pisimasoq ulluni 12-ni kingullerni MMS-ili aallartikkakku sinneri eqqortumik iliuuseriniarsaringakkit, allanillu pisarlunga- kisianni aamma tikkuarusuppara uaniiffingisanni uannik pisinnaaffeqarsinnaanavianngilaq MMS-imik

atuiunnaartitsisoqarnissaanik arlaannik peqquteqartumik. Pilersarutingaara takussutissaarutiivinnissama tungaant qaammatini marlunni, soorlu ikattut taamaattartut antibiotika-reeraangamik. Tassanngaanniit puujaasamik pingisaqarsuunga ajutoortoqassanasoralungu

Utoqqatterpunga una takisuuliaringakku, paasisimanngilara pisut kingullernik susoqarsimaneranik eqqaasaqassallunga qeqqanut aattaat tikikku paasingakku haha. Oh’ tassami. Ilimangaara pikkuttassimallunga atungarisakka eqqarsaatingalungit. Kiffaanngissuseqartutut misingingina allannissarnut uani taakkualu LN-imiittut nuannarisarnik.

Ilissinnut paaringisi, LN-ertartunut tamanut pittaanerpaamik nassippakka! PinngotitamikAsannittoq

MMS Miracle Mineral Supplement:
NUTAARSIASSAT KINGULLIIT PINNGORTITAMIIT ASANNITTUMIIT

Pittaasorujummik ingerlavunga! Antibiotika unittissimavakka sap.ak. marlut qaangiummata MMS-ilu ingerlateqqammersimallungu, acidophilus, hawthorn, spirulina taavalu chlorella. Pittaasoruorjummik ingerlavunga.

Pissangaammeqqavunga, ineriartortitakka anertupput, sukkasoorummik. Siullermik kinguartiteraluarsimavunga antibioka-t unitteqqaarakkit kisianni aqussinnaaleqqissimavakka sukkasuumik. Isikkakka aattaat taama pittaatingaat qaammatinilli ataaseq marlunni kingullerniit!

MMS-i pillungu neriuuteqaqaanga; sunniuteqarnerpaajusimavoq pinikuusannik. Endocarditis-inut takussutissartakka suli takkuteqqissimanngillat. Isikkakka ajunngittorujummik ingerlapput. Nassaaraara merianngulertarlunga kuseriarnerit 15- it pisimangaangakkit nerineqarnikuunanga.

Pinngortitamik Asannittoq

Tupinnartorujussuuvoq!

Avaqqutassaanngittumik napparsimasimavunga August-illi qeqqani uannut nassaaringama Napparsimavimmi Piaartumik Suliaqartarfimmi timikkut siaruaattitsersimasunik sumi tamaani naajorartooramali; arlallit toqqisilluaavissimasut – isinkkamalu saamia tungaaniittoq niaqulaarpaseqisoq PCP- eera eqqarsarsimalluni kidney-kka ajutoorsimasut imal. diabetis-ertunga, isumangerusussimanngilaangalu peqqutingalungu isingara ER-imi takuteqqaarusukkamiuk.

Antibioka-simavunga August-illi qeqqani sap.ak. marlut qaangiummata. Eqqaamavara naajorartoorsimallunga siornatingut taamaalisoqanninnerani napparsimasimavungalu tulleriiaarsuttut katersorsinnaasimanangit August-illi qeeqqani pisoqarmat. Oqassangaluarpunga kiitissimallunga Maj-ip Juli-illu akornaniilli.

Uteriartoorsimangaluarpunga antibiotika-unittikkakkit allaarpasinnani soorlu naqqarisara annaajartorlungu, kisianni naqqa annaasimanngilara sumiiffinginikuusattuut MMS-i aallartinngilaattaa, eqqarsarpungalu ersinerusimallunga suninngaanniilluunniit. MMS-i pisarsimavara ingerlanerani tamani sulilu pittanngoriartorlunga.

Arriippoq kisianni kiisami takussutissama sakkortussusaat siaruaakkiartorunnaarsimapput -eqqarsaleraangama pittanngoriartorlunga antibiotika-nik (minillungi sap.ak. pingasut siulliit) erserpasittarsimavoq takussutissakka sakkukilliartorsimasut kisiaanili annertusiartorsimasut. Massakkut erserpasippoq takussutaasartut sakkukilliartortut imal. arriiliartortut ataasiakkaarlutik allanillu takussutaasinnaasunik malunginiangaqarsimanngilanga.

Eqqarsanngilanga pittanngoriartornera toqqaannartumik avissaaqqasut iisartakkaniit pisartakanniit; eqqarsarpunga killormorpiaqqissaaq. Qaammaterpaalunni inuuneq pillungu nammassinnaasimassanngikkaluarpara antibioka atunnginnerani, eqqarsarpunga antibioka-t ingerlatamma ajortikkiartornera arriilisissimangaa. Oqanngilanga iluaqutaasimanngittut; pittanngoriaataasimapput, isornanngiivittumik. Siunertaqanngilanga MMS-i kisimiilluni uannut kisimi ingerlatitsisuusimasoq. Oqavissinnaanngilangaluunniit MMS-iusimasoq, soorunalimi, kisianni ataattikkut pisoqarnera avaqqutiinnangassaanngittutut isikkoqarpoq.

Allaaserinnikkunnanngilanga arlaannik peer-ikkut nalilersuisartoqarfinnut ilisimatusarnikkut journal-iliarineqartartunut (arlalinnik peqquteqartumik, Dr.- ijunngilanna. imal. Ilisimatuujunngilanga). Uppernarsaatit uannut MMS-i pittaasumik sunniuteqarsimanissaanik naammanngingajappoq arlaannut mainstrea.ikkunniittunik, imal pisortaqarfinniinngaanneertunik uppernarsitinnissaanik, kisianni uppernarsaataa uannut pittaassusaa naammappoq, imalu naammattingaaq inuit oqaluttuunnissaanik MMS-i IMMAQA pittaaquteqarsinnaasoq Lyme-ertunut- annikinnerpaamilluunniit piffisami sivikittumi.

Takusarsimavunga arlaat oqartoq ‘ tassa, qinngarissangaluarpara allataq ilinninngaanneersoq takungaluarukku oqaatinginnittoq ‘mms-i timimma iluaniittunut silaannaliulertissimangaa’ imal. taamaappasittunik. Tassa, aamma unga qinngarissangaluarpara taamaattunik allattoqaraluarpat. Ilisimasaqarpallaanngilanga CI02-mut, kisianni nalunngilara pinngortitaminngaanneersuunngittoq taavalu immaqa pittaanerpaajungunanngilaq sivisuumik atornissaa (immaqa atorneqassanersorluunniit).

kisianni tikkartuutingerusuppara 1. aamma antibioka-t taamaapput taavalu 2 aaliangiisussanngorama LYME-iusoq qarattakkut ajutoornissannt qaqungumorsuaq atasussamik ineriartortitsisuusoq, silaannalersuisorlu timinni ingerlaartitsisunik. Annikinnerpaamilluunniit MMS-imi, pittaanngequteqarsinnaaneranik sunniutinik takunguma piffissami arlanniluunniit unittissinnaavara tassanngaanniillu unittillungu ajoqusiisinnaaneranik – LYME-imik taamaattumik periarfissaqanngilangaM LYME-i uumanerani annertusiartortumik ajoqusiiartussooq.

NAlusimanngikkukku MMS inunnik qarattakkut AJOQUSIISARTOQ taavalu inuit timaanniittunik silaannalersuisartoq kisiannilli aamma LYME-imik toquttisartoq uterteqqissinnaajunnaarlungu -pissangaluarpara LYME-ip toqunissaata tungaanu ajornartorsiutivera aaqqinniassammat.

LYME-it ajornartorsiutiaa – isinginnittariaasinni – timimma pikkunartorfinginngikkaa saassutarinninnerani ulluni arlaanniluunniit immikkut asernertortuuneranik; timermaqaangersimavai ajutoorsimanerit malunnaateqangaattiartut attassimasaminiit Lyme-imiit. Ajornartorsiutitaa uannut Lyme-i uumangami timeralu suli saassutaralungu uteqattaartartumik, taamaariarmallu toqussinnaarpasinngilara periuutaasarsimasunik atorneqartartunik misilinnikuusannik, ajornartorsiuteqanngilanga arlaannik misilissallunga akikittuusumik (akeqanngittoq puujaasamut -qaammatinut arlalinnut pingineqarsinnaasumut – Humble-ip siunnersuiffingisimasaanukaruit atuangaq 1-imut) allanneqartarsimavoq sunniuteqartarneranut.

Ataattikkut pisoqarnersoq imal. naamik aaqqikkiartulersimavunga taamaannikuunanga sap-ak-pingasut suliit antibioka-leramali, pissangavunga allat oqaluttuunnissai suli naalliuttut misinginikuusannut.

Una naammassissuara massakkut kisianni pissangaammeqqaqaanga, neriullungalu suna tamarmi ilinnut ajunngilluinartumik ingerlanissaanik!

Pinngortitamik Asannittoq

 

 

Advertisements