MMS-i Qanoq Qinnutingineqarsinnaanersoq

  Siullermik Debit- kort-eqarnissaq pisariaqarpoq, peqanngikkaanni arlaat peqartoq aperalungu konto-mut nuusseriarluni bestil-iisoqarsinnaavoq Qinuffissaq : http://www.healthy-action.com/water-purification.html  

Advertisements

Protocol 1000

MMS Protocol 1000 PROTOCOL 1000 tunngaviusumik kuseriarnerit pingasuupput MMS-i ikinneqarnikoq (MMS imerpalasortaaniit pingasut & citric acid -illu kuseriarnerit pingasut) akunnikaarlungit pineqartartuuvoq , ullormut arfineq pingasoriaq, sap.ak.-erit pingasut. Taamaakkaluartoq inuppassuit taama ikattingisunik aallartissinnaaneq ajorput aallartittussaasarlutillu marluinnarniit imal. akunnermut ataasiinnarmiit. Tamanna aaliangerneqartarpoq qanoq napparsimatingisimaneraniit. (Inuk) Ataaseq napparsimasorujussuusimappat taava akunnermut ataattimiit aallarteriarlutik imal. affaannarmiit, taava tassanngaanniit misingisimangaanni pinerusinnaalluni … Continue reading Protocol 1000

MMS Protocol 4000

Miracle Mineral Supplement (MMS): Protocol 4000 Una protocol-eq pittaasorujussuuvoq tassani erserpasissimavoq MMS1 Miracle Mineral Supplement -ituulli pittaatingaluni aaqqeeriaaseqarami iluaalliuutaasut ilaannut, kisianni annertunerusumik prostata-kkut ajornartorsiutaasimasunut, kræft-iungaluaruniluunnit, imal. arlaatingut prostata-qarfikkut ajornartorsiuteqarnermi, svine influenza,
allallu nalinginnaasumik nappaalassutaasartut imal. iluaalliuutit “aaqqinneqarsinnaanngittut” arlaannut. Sap.ak-eri marlut iluanni pittaanngoriaataasumik misinginngikkuit, Protocol 2000-imut nuukkuit pittaanerussooq. Pittanngoriaataasimasumik misingisaqaruit, protocol-eq taanna ingerlatiinnassuat.
Protocol-ip taassuma malittarisassartai unaavoq inersimasut … Continue reading MMS Protocol 4000

Protocol 3000

Protocol 3000-i paattunngaffingineqakkajuttarpoq MMS (liter-imut) atorneqartarneranut MMS timip silataanut atorneqartarneranut. Protocol 3000-i atorneqartarpoq MMS-i DMSO-mik akullungu amermiit pitittarlungu tumor-it iserfingitillungit aammut pitillungu imal. saanermut. Anguniangaasartoq inuunermut ulorianartorsiutaasunut pisoqarnerani MMS-i aammut pitipallallungu meriannguneq atungaatinngikkaluarlungu. Aqqummik ataattimi tamanna anguneqarsinnaavoq DMSO akulerullungu MMS-imut ikinneqarsimasumut, taava nammattissutut atorsinnaaniassammat amikkoortinneqarnermini nukikkullu taamaasillunilu aammut pitillungu. Misilittakkat misileraanerillu uppernarsisimavaat DMSO toqqaannartumik ingerlaartinneqartartoq … Continue reading Protocol 3000

Protocol 3000

  Protocol 3000-i paattunngaffingineqakkajuttarpoq MMS (liter-imut) atorneqartarneranut MMS timip silataanut atorneqartarneranut. Protocol 3000-i atorneqartarpoq MMS-i DMSO-mik akullungu amermiit pitittarlungu tumor-it iserfingitillungit aammut pitillungu imal. saanermut. Anguniangaasartoq inuunermut ulorianartorsiutaasunut pisoqarnerani MMS-i aammut pitipallallungu meriannguneq atungaatinngikkaluarlungu. Aqqummik ataattimi tamanna anguneqarsinnaavoq DMSO akulerullungu MMS-imut ikinneqarsimasumut, taava nammattissutut atorsinnaaniassammat amikkoortinneqarnermini nukikkullu taamaasillunilu aammut pitillungu. Misilittakkat misileraanerillu uppernarsisimavaat DMSO toqqaannartumik … Continue reading Protocol 3000

MMS Protocol 1000

  MMS Protocol 1000 PROTOCOL 1000 tunngaviusumik kuseriarnerit pingasuupput MMS-i ikinneqarnikoq (MMS imerpalasortaaniit pingasut & citric acid -illu kuseriarnerit pingasut) akunnikaarlungit pineqartartuuvoq , ullormut arfineq pingasoriaq, sap.ak.-erit pingasut. Taamaakkaluartoq inuppassuit taama ikattingisunik aallartissinnaaneq ajorput aallartittussaasarlutillu marluinnarniit imal. akunnermut ataasiinnarmiit. Tamanna aaliangerneqartarpoq qanoq napparsimatingisimaneraniit. (Inuk) Ataaseq napparsimasorujussuusimappat taava akunnermut ataattimiit aallarteriarlutik imal. affaannarmiit, taava tassanngaanniit misingisimangaanni … Continue reading MMS Protocol 1000

Clara-p 6 & 6 Protocol-ia

  Clara-p 6 & 6 Protocol-ia Una protocol-eq inunnuuvoq anniaateqartunut, influenza-qartunut, nuffasersimasunut, pneumonia, allallu iluaalliutit nalinginnaasumik aaqqissinnaajunnaarsimasutut nalilerneqarsimasunut taavalu aamma timikkut anniaatinut piffissami sivisunerusumik atasimasunut.. Inuit napparsimasorujussuungaangamik siniffimmiinginnarlutillu "Basic Standard Method-eq atorunikku pittaanerussooq" (MMS-imik kuseriarneq ataaseq citric acid-inik kuseriarnernik aallartinneqarsimasut), aallartillungut annikittumiit. (Basic Standard Method-eq takungiuk method-it ilaanni allassimasuni) Una protocol-eq nutaaq attersimavara Clara-p iliuusereriaasianik … Continue reading Clara-p 6 & 6 Protocol-ia

MMS-ip Atornerani Iluaqutaasinnaasut

  MMS-ip Atornerani Iluaqutaasinnaasut Solsikkekerner : Zinc Assat/isikkat nillerpallaaleraluarpata itummap qeqqanut naammatumik pisarluni assersuutingalungu ullormut marlut pingasoriarluni nillertittarnerit qaangiunnissaata tungaanut Chia Frø: Protein MMS salingutaammat mamissititsisarlunilu timeq nukissaqarnissaanut atortarlungit pittaasorujussuupput, aamma taakkua itummap qeqqa naammattunik kuiseriarlungu pisarlungit Spray: MMS kuseriarnerit pingasut' aappaa imerpalasumiit aappaa tarajortaanit. 3-4 minut-it akulerutteriarlungit imermut akulerullungu spray-inngortillungulu iluaangusuttarfimmut amerluffinnut assingisaallu ullormut … Continue reading MMS-ip Atornerani Iluaqutaasinnaasut

Peqqutaasinnaasut 29-at sooq MMS-ip peqqissitikkiartunnginneraatit

  Peqqutaasinnaasut 29-at sooq MMS-ip peqqissitikkiartunnginneraatit Inunnik uattinut allattarsimapput apersorlutik sooq "peqqissuttitik aaqqissimannginneri" iluaalliutit arlaqartuniit atuaraangamikkit testimonials-it (oqaaseqaatingineqarsimasut) assingusunik iluaalliuuteqartut iluittumik peqqissuttiminnik aaqqiisimasut test-erneqarsimallutillu sionaniit kinguneranut protocols-it piareereerneranni. Oqaatingisaasimasut ilumoorpat? Qanoq oqaatinginnissinnaavungut soorlu, MMS-ip peqqiissuttit aaqqittarpai 95% imal. annertunerusut nunarsuarmi iluaalliuusaataasartuniit, ilaasali assingusunik iluaalliuutillit "iluaalliuutiminniit aaqqissimasut" suli ilungersortut nappaalaffingisaminniit? Taakkua apeqqutit pissusissamisoorput tunngavilerusuppangullu uani nutaarsiassamik … Continue reading Peqqutaasinnaasut 29-at sooq MMS-ip peqqissitikkiartunnginneraatit

MMS-ip atornissaanut ukua Tunngavingisaapput

0 Una Atuaqqaaruk MMS-ip atornissaanut ukua Tunngavingisaapput Tunngavik 1: Uteqattaartumik annikinnernik dose-liisarnerit sunniuteqarnerusarput ullaakkut annertuumik unnukkullu dose-inik pinermiit. Takutinneqartsareernikuuvoq 1000-iniit ikanneriaq dose-inik annikinernik aqunneqakkajuttumik, ataasiaq akunnerit tamaasa, sunniuteqarnerusartut dose-inik annertuumik aqunneqartartuniit ullormut ataasiaq ima. marloriaq   Massakkut nalunngilarput chlorine dioxide kemikalie--aq aallartinneqartartoq MMS-imiit timimiinginnarneq ajortoq akunneq ataattimi marlunniluunniit annertunerpaamik. Dose-it annertussusaat apeqqutaarpasinngilaq assingiinngissuttimut MMS-ip annertussusaanik … Continue reading MMS-ip atornissaanut ukua Tunngavingisaapput