DNA Ingitassartaa: Matoq Aqqutaasinnaasoq Allanngornermut

DNA Ingitassartaa: Matoq Aqqutaasinnaasoq Allanngornermut

Kode-lerneqarsinnaannginnerminiit ungasissorujuulluni taavalu atorsinnaanngissuseqarluni. taaneqartartoq “ingitassaq”(junk) DNA sarfamik kisittiseqanngittumik attavinginnissinnaavoq (zero-point energy) taavalu allanngoriartortitsisinnaallunilu sumiissuseqarfimmik,
silaqassuserput sunnerlungu taavalu eqqarsatariaasittinnut qisuariartitsisarluni.
Akisussaavorluunniit oqaattit takkukkiartuaarnerannut.

Brendan D. Murphy-mit allanneqarsimavoq
© 2012

http://www.facebook.com/GrandIllusion
BookscienceSpiritualityConsciousness

Nittartangaq:
http://www.brendanmurphy.com

Arlaannik siammasissumik ilisimaneqarluanngittoqarpoq eqqarsartartup-timit ataqatingiifianut ullumikkut unaallunilu, 1940-kkullu aallartinneranni, microbiologisk-imik takutitsiissuteqarsimavoq siunnersuinerup pissaaneranut paasinninnermut, siunertaq upperinneriaaserlu ineriartorsimavoq. Uani naattumi allataasimasumi tunngavilersuussutaasumut atuakkiama saqqumeriartortunut tulleriiaartunut The Grand Illusion: A Synthesis of Science and Spirituality (volumes 1 taavalu 2), taakkua suliat takussuangut ataqatingiinnerannut siornatingut nassuiarneqarsinnaasimanngittoq “eqqasaqqaartoqarani” allanngortoqarsinnaasoq gene-it ikkussuussimaffiannut inunni uumasuni – taavalu timeqarfimminnu taavalu eqqarsartariaattiminni allanngorfeqartarlutik akulikittumik taakkunani ilaasartuni.

Paasisinnaanngikkuttingu, Taava “Ingitassaasimassooq”
Soorlu ikannerusut NEXUS-imi atuartartut ilisimariissangaat, DNA-aatta “allattorneqarsimaffii” ikannerusut atorneqarneq ajorput kode-lersukkanut protein-ini taavalu enzyme-ini – kode-lersorneqarneq ajortuupput – aamma ilisimatusartartut nalinginnaasumik isumassaqartinneq ajorpaat suut peqqutingineraannik. Taamaasilluni, misilittarngattussusaanni naassaanngittumi, taanguusiinnarsimavaat “DNA ingitassatut”. DNA-tta qanoq annertutingisortaa ingitassaava? Missingersiorlungu 95-98 per cent – ingitassartaa annertungaattiarpoq Pinngortitatta nammaffingisimasarisaanut, Ilimangaara isumaqataassasutit (ilisimatusartartut ilaasa ilimangisarpaat 99 per cent-imut qaffasittingisartoq). Akisussaasuunnginnera nalinginnaasumik timeqarnitta ilusilersornerata sanasarneranut, siunertarisaali massakkumut suli paasiuminaattuuvoq qangatuut eqqarsartariaattinut malinnittuusunut. Annertungaattiartorujuk DNA-mi “ingitassattinni” sananeqaateqarpoq gene-kkaanik ingerlasinnaasukkaanik (transposons-it taavalu retrotransposons) imal. DNA-a pissittartoq”, allaqqissinnaallunilu ikissinnaasoq imal. qamissinnaasoq – gene-it ilaata kode-eqarfiani. DNA pissittartoq allaaserineqartutuut affaavoq DNA-ap iluittumik nucleotide-ianni.1
Protein-iunngittut ilaata annertoortaqarfianni gene-qarfinni ikkussuussimaffeqartiterpoq kisittisinik allanngorartunik, ajoquseriaannaasumik tulleriaartukkaanik uteqattaarisuullutik ilisimaneqartartutut “DNA satellit-itut”. Microbiologist-eq William Brown-ip upperaa immikkoortukkaani ilusilersukkaaqarfinni ikkussuutani, DNA satellit-eq marlunnikataqatingiisittisuusartoq taaneqartartumik “allanngorarfiusartoqarfimmi”;  iluseqartitertut arlalikkaat immikkoortunik resonans-eqartut allanngorfiusartoqarfinnik taavalu taamaasilluni tulluussarluni malitassanut assingiinngittunut paasissutissanut.
DNA satellit-eq inunnut tamanut immikkut allaanerusarmat, tamatta tulluussartarpungut ilisarnaateqartumut allaanerusumut taavalu allanngortarfinnut tulleriiaartunut.2
Imaappasippoq DNA pissittartoq taavalu DNA satellit-ip marlunninngaanniit ataqatingiilertarfia allanngorfiusartumut attaveqartartoq, taamaasilluni qisuarsiartarluni allanngorartunut inuup ataattip silaqassusaanut. DNA satellit-ip pisinnaanera kisittisinik uteqattaartunik siammarterisinnaassusaa isumaqarpoq annertusinerni DNA-aappaasissutissanik nammataqarsinnaaneraniit. Antenna-tut ilaminertut, DNA attaveqartarpoq imaqanngiivittoqarfimmut/aether/soqanngittoqarfimmut, allannguilluni soqanngittoqarfimmut sarfamut tassanngaanniillu silaqassuttinnik attaveqalertarluni. Annertunerusumik attavingiittoqartarnera DNA-ttinniit taavalu ataqatingiiaarfiit illuatungaanukartafiat (torsion) taavalu/imal. pissaaneqarfiit ammut qummukartartut imaqanngittoqarfimmi immaqa nalingiisittisinnaasoq silaqassuttimut siammasinnerusumut. Taamaalilluni, “module-kkaat immikkuullarissut ikkussuussimaffii DNA-miittut immaqa tinguaasarsinnaasut silaqassuttimut ilisimannittunut.3
1990-ikkunni, Russit allamiut oqaasiannik ilisimasallit aqunneqartut Dr Peter Gariaev-imit paasisimavaat gene-t kode-qarfiit DNA “ingitassani” malinnittartut allanngujuittunik grammar-inik taavalu inattisinik malitaqartartut assingoqqissaartuusimasut taakkunannga inuit oqaasiannut. Paasinarsisimavoq “ingitassaq” ulikkaarsimasoq innersuisunik silassorissuttinik, siunertaqartunik taavalu isumaqartunik (isinginnittariaaseq inerteqqutaasimasoq tunngavilersuisartuniit Darwinism-inik malitaqartunik)
Taanna naqqanik aseruisumik paasiniaaneq malitaqartitsisimavoq Dr Jeff Delrows-ip paasisimasaanut 1990-imi nucleutide-it sisamat (A, T, G, taavalu C) DNA-mi kingornussisuusimasoq ikkussuussimaffinnik ilaminertakkaanik qanittukkut ataqatingiiffeqartoq inuit oqaluttariaasaannut.4
DNA-aat ikkussuussimaffiani kode-lerneqarsimanngittuni, ilisimatuut nassaarisimavaat kisittisit annertukkaat “killeqanngittumik uteriaartunik ingerlaaveqartut isumaqarpasinngittunik, imaluunniit palindrome-it, oqaasiusut imal. oqaluttariaattit atuarneqarsinnaasut arlaatingut sammiveqartuni.5
Taamaammat, inuit oqaasii takkussimarpasipput grammar-iniit taavalu oqaluttariaattinut paasinartunut ikkussuunneqarsimasunut DNA-aatta ilorpiaaniit – “ingitassaqarferuminngaanniit”, annikinnerunngittumik!- taavalu sooq tulleriiaartumik ineriartortoqarsimanersoq oqalunneq ajorallarnermiit inerisimanngittuniit inuup oqaasiata uumasut naalangaaffianiit ineriartoqarsimaneranik.6
“kvantum”-iniit pissinnerusimavoq” aether/soqanngittoqarfimmiit (imal. taasartakkattinnik uani piffissaq/avatangiittimillu).
Gariaevliev gruppe-ip siulliuttunik DNA-mik paasiniaanerata tunngavilerpaa  hypnose-ip pissaanera (taavalu ilimanaateqartunik allani ikannerusuni psi-inik qaqutingoortuni pisartuni imal. hypercommunication-ini”). Tunngaviunerusumik ilimangineqassutaasartut Gariaevliev-ip team-iani gene-kkut ikkussuussimasoqarfiit pinginnaaneqarsinnaasut silaqassuttingajannik taava DNA “oqaattit” pilersittisinnaaniassammata ikiorsiillutillu ilisarineqarsinnaasunik oqalunnikkaanik paasineqarsinnaasunik.7
Peqqutingalungu DNA-aap ikkussorsimanerisa tunngaveqarfiisa ataqatingiiffii taavalu oqaattinut assingutingineri, gene-ngut allanngortissinnaavangut oqaattit oqariartaattillu atuinnarlutingit, soorlu misilerarnermikkut uppernarsineqarsimasoq. DNA uumasoq”….laser-it qinngornerannut oqaattinut-allanngorartunut qisuariartuaannassapput radio-lluunniit malingaasaannut, malingaasat tulluuttut atorneqaraangamik. Taassuma kiisami taavalu ilisimatusarnikkut nassuiassuaa sooq piumanninnerit, iluminngaanniillu sungiusartarnerit, hypnose-it assingusinnaasullu nassuiarneqarsinnaaneranik sooq taama inunnut timaannullu sakkortuumik sunniuteqartarsinnaaneranik.”8
Hypnose-inik gene-inik allannguisimanerit tusaamasaanerpaat ilarisaata ilaraat allanneqarsimasuni c. 1951-imi Queen Victoria hospital-imi West Sussex, england-imi. Ilaallutik aaqqiinerit Brocq’s disease-imik nukappiaqqamik inuusuttuusumik. Amia panersimavoq, manngerluni reptile-itullu issimalluni, aserortiterluni ajornanngittumillu aanaarsinnaasimalluni. Hypnose-it siunnersuutit atorlungit Dr Albert A. Mason-ip aaqqissimavaa atunGariaevisaasoq sapaatip akunnialuinnarni – aaqqiineq tupinnartoq piffissani taakkunani, Brocq’s disease-i gene-kkut atunGariaevineqartuusarnermini, aaqqeeriaattimik pilersittineq isumaqarsimavoq Mason-i sunniuteqartumik nukappiaqqap gene-ik malitassalioqqissimasoq (piffissani taakkunani ilisimatuut “ilisimasimasaat” ajornarluinnartutut”). Nukappiaqqap amia manngersinikoq piiarsimavoq, maavaartumik, amermik peqqittumik takussutissaqalerluni kingornatingullu taamaassimasumik.
Ullummikkut nalunngilarput qaamanerit taavalu nipit malingaasat eqqortut atorlungit- ilanngullungit oqaattit – DNA-aangut ingerlaartut ilai ikissinnaallutingit kode-leqqillugnik gene-it inisseqqasimaffiani arlaanni, taamaalilluni timikkut allanngorneq biologisk-eqarfikkut sunnersinnaalerlungu.

DNA, Wormhole-it Torsion-eqarfiillu
1984-85-ip ingerlanera, Gariaev-i paasisamik tupaallannartumik nassaarsimavoq.
Nassaarisimavaa in vitro DNA sample-ileq tube-ip misileraassut iluaniittoq pinginnaaneqarsimasoq kajumerisinnaalluni taavalu tingooraasinnaallunilu laser-imik qaamanermik ingerlaannartumi, DNA-aaq ingiaqatingalungu spiral-imik ingerlatilerlungu. Taanna kisimiilluni paasinninnerusimavoq ilimangisaasimanngittoq takkunnissaanik (tikittertariaattinullu qaffaasuusimalluni), kisianni taannaannaasimanngilaq. DNA sample-ilip atortullu peerneqareermata, photon-it suli spiral-itut ingerlasimapput soorlu suli DNA-aaq tassaniittoq. “DNA fantom sunniutaatut” taanguuserneqarsimavoq, takussutissiisimavorlu “nutaamik” imaqartussuttimik/torsion-eqarfimmillu pikkuttattitsisoqarsimasoq imaqanngittoqarfimmit/aether-iminngaanneersumik qaamanermiillunilu suli DNA peqanngikkaluartoq! Taanna sunniut isinginnaarneqartarsimavoq qaammat ataaseq sivisutingisinnaasimalluni, takutillungu taanna iluseq nutaajusoq malunnaateqarluartumik ataannartitsisinnaasumik imaqarsimasoq akornuseruminaattuullunilu. Fantom-erluunniit nitrogen gas-imik supoorneqaraluaraangami, utertarsimavoq 5-8 minut-it qaangiukkaangata (torsion-eqarfiit ilisimaneqarluartutut akornuserneqaruminaattuupput ataannarsinnaassuseqarlutillu).
Gariaev ilaatalu, aamma malunginiarsimavaat “maliit nipit DNA-aap molekyle-iani qinngualasartut allanneqarsimallutillu misileraanerni taakkunani9,
DNA-aaq takutiinnarnangu kisiannili qaamanermik radio frekvens-inillu najuussungaqarsinnaallunilu seqersittisinnaasoq phonons-it aamma ilanngullungit.
DNA-aarput nipinik qaamanernillu ingerlassuteqartartuuvoq piffissamiit piffissamut suliarinnittariaattimini, kisianni tassannga annertunerusumik, “putunik tillussisarpoq” avatangiittimi/piffissami, ingalaamik ammaalluni piffissap/avatangittip piffissaqarfiani. Allatut taallungu, DNA-aarput “kajumerisoqarfinnikwormhole-iusunik” pilersittisarpoq avatangiittip sananeqarfiani–“…tunnel-ilinik ataqatingiisittilluni sumiiffinnut avataarsuanut allarluinnarnut paasissutissat tassani nassiunneqarsinnaallutik avatangiittimik piffissallu silataaniit. DNA kajumerisittisapoq taakkunannga paasissutissaaqqanik taavalu silaqassuttitsinnut ingerlateqqittarlungit.”10
Ikannerusungut nalunngilarput tamanna intuition-itut imal. eqqarsaatinik atuaasinnaanertut takunnissinnaanertut.
Inuit nalinginnaasut eqqaamassutaat aamma taakkununnga suliarinnittariaattingut assingusumik ingerlariaaseqarpoq, uppernarsaatit tinguneqarsinnaasut innersuussinerata eqqaamasaaterput qarattattinniinngittoq kisiannili timittinnik qalleeqqasumiit ilusttiminngaanniit, kingunerisaasutullu imaqanngittoqarfimmiit/aether-iminngaanniit.
Paasiniaasartut arlallit ilimasaarutiliarisimavaat sarfaq piffissamik/avatangiittimik/aether-imik imaqartut taakkununnga qaqutingoortumik takkuttartunut akisussaasuusartut torsion-i sarfaasoq (sangujorartumik/spiral-iliorluniusoq.
Taakkua “wormhole-it kajumarititsissutit” qulaani eqqaaneqartut aamma nassuiarneqarsinnaapput (torsion-eqarfittut” imal. “vortexes-itut”. Torsion-eqarfik immini vortex-iuvoq imminut atatittartuusoq aether/imaqanngittoqarfik/piffissaq-avatangiiseqarfimmi immini kallerup inneranik kajumerisuunani- EM sunniutaanik pilersittisinnaangaluarluni sorlu qaamanermik.11
Kaavinnermini vortex-i photon-inik pikkuttattitsisinnaavoq imal. photon-it avatangiittimit/aether-imit anisittisuungajassinnaapput -taavalu torsion-eqarfiit kallerup inneranik imaqartut tingoorarsinnaasaanik qaamanernillu katersungaqarlutik iluminni (soorlu DNA fantom-imik sunniuteqarsinnaaneranik takusimasattinni).
Sol Luckman, Regenetic healing-eriaattimik ineriartortitsisuusimasoq, ilimangaa qi /prana /orgone qaamanernik ingerlassuteqartumiit sunniutingisartuussangaa torsion-eqarfiniittuniit. Consciouss Healing-imi, nassuiarpaa torsion sarfaq imatut: “…universal silaqassuttimik pilersittisuusartoq imal. subspace sarfaq (Aether) piffissap iluani imminut misingisarnera…
Sarfaq Torsion-eq ‘inuunerup malingatut’ iluseqarluni…aqqutit marlut ataqatingiilerlutik allanngortiteralunilu DNA Transposon-inik Pisinnaassuseqartitsissutaasunik inuup silaqassusaani timeqarneratalu ineriartussutingisartaringaa.”12
Paasiniaaneq siulleq nalinginnaasumik tunngatinneqartarpoq paasinninnermi “pissaanerit tallimaattut” –torsion-eqarfik–suliarineqarsimasumik Russi-miit 1800-kkunni professor N.P.Myshkin-iminngaanniit. Einstein-ip suleqataa Dr Elie Cartan-i siullermik taanguut taasimavaa “torsion”-i 1913-imi pissaanerup sangujorarluni nikerarnera avatangiittip/piffissamik sananeqarfiup iluanut atatillungu- kisianni pingaarnerusumik suliai iluittupajaamik matoortissimapput Einstein-ip ilimangisaliaanik iluattikkiartorneranik sukkasuumik isinginiarnerlutaalerneraniillu. 1950-ikkut naajartulernerani- ukiut qulikkaat taakkua iluani Dr James Watson-ip taavalu Francis Crick-ip siulliusumik paasinnittoqarsimaneranik helical-imik iluseqartumik ilisimatooq Rusland-iminngaanneersumiit Dr Nikolai A. Kozyrev (1908-1983) ajornanngittumik uppernarsisimangaa sarfamik taassuminnga piusuusoqartoq, takutillungu,  soorlu piffissatut (allaanerusutullu innani DNA-tut), sarfamik ingerlaaveqartartoq geometri illernartoq aqqutingalungu spiral-imik,14
Soorlu ataasiakkuutaanik nassuiaatilersorsimanginga The Grand Illusion vol 1(TGI 1)-imi. Ilisimatuut Russi-t allaaserinniffingineqarsimapput pappilissanik tusind-tilikkaanik sammisaasumut 1990-ikkunniinnaq, taavalu, nersonaaserneqarsimasumit fysiker-eq Nassim Haramein-i ilanngullungu suleqataa Dr Elizabeth A. Rauscher, suliarinneqqissimapput Einstein-ip kisittisinik nalingiissarutaanik imaqarfiliaanik ilanngussiffingalunikku torque-eq taavalu sunniuttit coriolis-iusunik.

Torsion-eqarfiit, Eqqarsartaattikkut Siunertat Aaqqinnierlu
“Tarnerit” piviusuusumik torsion-eqarfiunguni imal. vortex-eq avatangiittimik sananeqartuusimasuunguni (imal. vortices-inik ilusaangunik arlalikkaanik, soorlu takunnittartunik ‘seers-inik occultist-iniillu nassuiarneqartartunit), taava silaqassuttit, nassuiarneqarsimasutut, timip toquneraninngaanniit uumannartuusassooq: piusuusarsimassooq aether/imaqanngittoqarfimmi timermulluunniit isinngilaattaa.
Soqutinginaateqartumik, suliaasartut ilisimatuumiit Gennady Shipov-imit taavalu Burkhard Heim-imit ” generator-inik torsion-eqarfinnik ikkussuussisimasut uanguttinnut akuerisittisuupput ‘qaqutingoortumik takuneqartartuinnaanngittunik’ ilaarsinnaanngittunik ikkussisimapput takutinneqartartuni taaneqartartuni “psychic-iniit’, kisiannili aamma takutitsisinnaasarsimapput sunniuteqartitsisartunik ‘psychic-iniit’ suli takutinneqarsimanngisaannartuni.
Taanna ‘inuup nalinginnaanngittumik’ pissaaneq pinngortitamiit pissusissamisut ippoq killilersorneqarani avatangiittip/piffissamik ingerlaffitta killinganiit (taavalu iluseqartarlutik torsion-it malingaasaattut, sulisarfeqartuni qaamanerup sukkassusaata millard-eriaataanik sukkanerusunik) uppernarsititsillutik allaaserineqarluarsimasuni ungasissumiit aaqqiinernik qaqutingoortumik pisartuni paasiniaanerpassuarni soorlu takutinneqartarsimasuni, ilanngullungit illoqarfikkaat iluanni, psychokinetic-inik qanittukkut sunniutaasartuni. (Annertunerujussuarmik takutinneqarsimapput eqqarsartaattimiit/tinguussaasunut attaveqartarnerit, takukkit TGI 1.)
Sianiutinik biologist-eq Dr Glen Rein-ip nassaarisimavaa misileraanerni kamak, ersineq assingusunillu misingisariaattit pissaaneqarsimasut DNA molekyle-iinik atorunnaarsittillutik naqqanut pititsisartut. Illuatungaanili, misingissuttit soorlu pilluarneq, qujamasunneq asanninnerlu atorunnaarsittillutik imal. DNA-mit ilorfaallattitsisarlutik taakkunannga seqersinneqaraangamik.
Taassuma sunniutaasup sample-ilinik pilersittisarsinnaasimapput mile-ip affaanik ungasittingisuni misingissuttinik “nassiussisumiit”16
Rusland-imi ukiut siulianni, ungasissumiit sunniiniarnermut misileraatit inunnut toraarfingititsisunut ajortussanik Rein-i kingunerisaanik takunnittuusimapput uppernarsillungulu inuup siunertai eqqarsartariaattikkut sunniissutaasutut atorneqarsinnaasut silaqassuttimillu ingerlaartitsinernik inunnik ungasissumiittunut ilanngullungit eqqarsaatikkut oqariartuutit.17
Atamaannartumik suliaqarnermi, Rein-ip misileraanerani allani, taakkua electrocardiogram-inik ataannartunik DNA sample-ilinik killeqarfinnik peersittisinnaasut imal. matusisinnaasut  siunertaminngaanniit, taakkuali kipeqattaartunik uummatikkut sarfaqartut taamaalisinnaanatik. Siammasinnerusumik, misileraanerni taakkunani, ajornanngittumik asanninnermik misinginerni DNA sample-ilinik sunniisinnaasimanngillat: siunertaq allannguisittisoqarnissaminnik pisariaqartitsisimapput.18
Taamaalilluni, Rein-ip paasiniaanerit sarfat torsion-eqarfinnut misingissuttinut inuunermut taajuisuusunut – annertunerusumik asanninnermut piumasaqaateqanngittumut, ingerlatitsiissutaasartut inuttut ataasiakkaatut taavalu ataqatingiittumik ineritornittinut.
” Asanninnermik misingissuttit taamaallaat DNA-mik pilersittisinnaasarsimapput siammarteriniaraanni taava RNA oqariartuussutaasartoq aaqqinnermut kode-inik isertitsisinnaaniassammat.” Misingissuttit negative-iusoqarfiit DNa helix-ianik matutitsisarput, “annertuumik gene-kkut paasissutissat killilerlungit aaqqinnermut pisariqartuusimangaluartuni ilangullungu ineriartorneq.19

DNA-mik Ikittitsinertut Nipeqarpaluppoq
Qanittukkunni isersimavungut Larry Dossey, MD-iip, taanguusersimasaa “Era III” nakorsaat. Era III nakorsaat sammisaqartuuvoq pinngittoqanngilaatta piviusunik sarfanik boío-nik silaqassuttinik nipeqarfinni (piffissaq-avatangiiseq/aether) aaqiinermi taavalu allanngornermi, “Era II”-li gene-it silataanniiusut tunngaviunerusumik qaamaneqarfinnut killilissiissutaasimasut avatangiittimi/piffissaqarfittinni, taavalu “Era 1” takorluuisinnaanermik amingaateqartumik taamaallaat tunngavilersuisuusimalluni timeqarfiit eqqarsartariaattikkut kemikalie-qarfinneersut eqqarsaatersofingisartangarisimangai- iluaqutaalluartartoq Big Pharma-mut. 20
Gariaev gruppe-ip soorlu takutissimangaa, nipeq qaamanerlu atorneqarsinnaasut gene-it kode-annik allaqqittoqarsinnaaneranut. Gruppe-lluunniitima ungasittingisumut pisinnaasimapput narattit embryo-vi slamander embryo-nngortillugnit kallerup inneranik immiussaasimasut sananeqaatilinnut atortilerneranik’ DNA paasissutissaqarfikkut ilusilersorneqaffiit taavalu sananeqaatilimmut allamut nuullunikkit.21 Salamander-illuunniit ilangiissinnaasimapput baby salamander-iliorlutillu.

Iluseq 1. Timeq bio-sarfaanik takutitsiissummi oktave-iminngaanneersunik allanngorneqarsimasoq
Potentiation-i aallartinneqareermat qaammatit tallimat qaangiummata. Takussutissaq malillungu, piffimmi tassani vortex-eq inissisimanngittoq qulaaluaat vortex-it/chakra-t arfineq pingasut qaavanni niaqqut qulaaniittoq takkussimavoq sarfamillu “ikkussilluni” qeqqaniittoqarfiup aappaani, taaneqarnerusartumik “timeq ataqatingiinngisaminik ilaanik (fragmentary body”. Kingunera oktave-iuvoq oqimaaqatingeeqqasoq vortices/chakra-t arfineq pingasuni.
(Assilissap suminngaanneersia: Sol Luckman, Conscious Healing, 2006, 1st edition,p. 61)
Nipit frekvens-it immikkoortukkaaq: uaniipput Luckman-ip DNA-mik ikittissutingisimasaata pissaanera. Immaqa ilassi ilisimassuaat DNA-mik ikkussuussimaffipput kisittisikkut “tulluussaqqasoq” solfeggio scale-imut qangarsuaaminngaanneersumut; resonans-eqarpoq tassunga. Matematiker-eq Marko Rodin-i malillungu taavalu Victor Horowitz-i, taassuma scale-iup silarsuaq tamaaat sananeqaassutingivaa. Len Horowitz, DMD. oqaaseqarsimavoq “pilersitteriaattit tinguussaasut suminngaanneerfeqartut tarnemik akustik-iusumik minguittumik, 22 uummaarittumik takutinneqarsimasoq (analog-inik) suliaasimasunik qanganngoreertumik Dr Hans Jenny-mit. Malingaasaliornermini tinguussaasumik manngertumik parktikle-inik metal plade-imut frekvens-inut inissittitersorneqarsimasunut, Jenny-i p partikle-ilit marlut inissittitersortilersimavai tassanngaannartunut geometrik-inut immikkoortukkaanut iluseqartitertunut.
Allamik toqqangassatut, malingaasaasut taakkunannga partikle-ilit tunngaveqanngittuni imerpalasumut unittitsisimapput takuneqarsinnaasunik iluttinik geomtrisk-iusunik ikkusimasunik- Platonic solids-it, piviusumut tunngavilissangaanni.23 Taamaasilluni Horowitz-ip tikkuartuungaa tinguussaasoq pillungu “sonic”frekvens-imik tarneqarfimmiittumiit pilersinneqartartuusoq.
Peqqutingalungu timeqarfik tunngaviusumik naqqaanerani qaamanermik seqersitaasimasumiit, ikkussuuffeqartitertarpoq silarsuarmik pilersittilluni ilaminertakkaanii imminut-tunngaviliuttariaattimik pissuseqarluni ilutsit geometrisk-iusut ikkussuussinnaasut imminniit imminnut.
528 Hertz solfeggio-mut ajassaammut tulluussaannarluni taavalu eqqortumik nipilioqartingeriaattimik malinnilluni (soorlu Luckman-i atuakkiaanisuut Potentiate Your Dna) gene-ivit ingerlasuusut ilaat ikinneqarsinnaapput torsion sarfamik tingooraasunngortillungit piffissamiit/avatangiittimiit/aether-imingaanniit. (Regenetics-ip pissuseqariaattia atorlungu, Erseqqarissititsisarnerit taavalu Qaangiisinnaaneq.) Potentiaion-i — Regenetik -eeriaattimi ingammik ‘mi’ 528 Hz-i atortangaraat, atorneqartartuusumiy molelyke-it biolog-iannik gene-kkut ajutoorsimanernik aaqqissuingaangamik24 ajornanngittumillu aamma taaneqartarluni “Asanninnerup Hertz-iattut”. Iluittumik ingerlaartitsinerup taassuma kingunerisai (regenetics-ip periaasaannik)- ammarteriartortartumi annikinnerpaamik qaammatini 27-ani – sallaattuuvoq taavalu kundalini-kkut
uisittiartortarluni timimillu aaqqiisarluni, eqqarsataaseq, misingissuttikkullu taavalu tarnerup timaanik/qalianik psyche-imit (takuuk Iluseq 1). Allergi-iit (sapikkat) peeruttarputm ikit qangaminngaanneersut peertarput, iluaalliuterujussuit tammartarput, misingissuttikkut nammatarisartakkat piiangaasarput, eqqissinermillu ilorfaallaqqanermik ineriartortoqalertarluni. Inuit ilaasaluunniit tunngaviusumik pilersittinermik ataqatingiissusertik malunginiarlertarpaat.
Uanni, Potentiation-era ingerlannerani, 25 Malunginiarsimavara tuera ajoqusernikuusimasoq allaanerulaartumik malunnaateqalersimasoq. Sap.ak.-ialunni, pittaanerujunngorsimapput malunnaateqangaattiartumik. Qaammatit arfineq marlut qaangiummata anniaammik malungisaarussimavungataakkunani taavalu unnukku eqqissisimasumik sinissinnaalersimallunga- siornatingut ukiuni 12-ni taamaaliorsinnaasimanngikkaluarlunga, qanorluunniit ajunnginniarsimatingingaluaraangama imal. imminut upperitingitingingaluaruma uannut aaqqissinnaallunga. Uannut uppernarseqqavara una Placebo-up sunniutinginngikkaa. Potentiation-era aallartinngilaattaa, taleraluunniit kaavisikkaluaraangakku, sakianni ipittumik, anniaatinik toqqisisajoortunik misingisarsimavunga- kisianni tamaanga killeqarsimavoq. Allanninni, eqqangassanik piiaanerup ingerlaneraniippunga (tunngaviunerusumik qingamma aqqutaani (sinus), nerisassanullu sapingaqartarnikka takussutissaqaleriartorput tammariartortoqartunik.
DNA-aaq ajassaattut tulluussartakkatut (tuning fork) innerani taavalu resonere-tarluni solfeggio frekvens-iani, “kukkunerit/” sonic torsion-eqarfiup takussutissartaani (piffissami-avatangiittimi) biologi-ttinni eqqortumut inissinneqartarput. Biologisk-eqarfimmi, DNA tammittartumi gene-it kode-iannik allaqqissinnaanera pittaanerusumut soorlu codons-it nikiuittutoqqat siornatingut ieqqaffingisarsimasaat aaqqinnerup ingerlarnga pittaanerulersissinnaallungu il.il.
Silaqassuttimik paasiniaasartoq Stephen Linsteadt allaaserinnissimavoq, taanna 528 Hz frekvens-eq, “imeq katersuuttitersimasoqartoq molekyle-inik avatangiiseqarluni taavalu DNA-mik tapersersuisoqarluni iluttimik pilersittisartoq eqqoqqissaartumik arfinilinnik saatungeqartumik hexagon-imik26- isumaqarlunilu imatut ersertumik ilinnut pilersittiortortartutit ilukkut cymatic-inik sunniuteqartunik Potentiation-it ingerlannerani namnineq!
“Ilimangisaliani, Horowitz-i allappoq, “fase-kkaanik timit parnaarlungu 528 Hz-imut nassiussisarpoq aaqqiissummik silarsuarmi sakkortunerpaamik DNA-nut”. DNA-aap amino acid-iisa tulleriaanneri, malingaasaqarfeqartartoq

Inuk Nutaamik Ilusilik?

Mikbiolog-eq Dr Colm Kelleher ilisimatusarsimavoq DNA “ingitassaq” ukiorpaalunni. Oqaatingaa transposons-it ineriartornerup ingerlassutingisartangaringai, nassuiarlungu ingerlassutaainnaasut sivikittumik, timip ilusaanik annertuumik allannguisinnaassuseqartoq – sananeqaatiliornissamulluunniit allaqqinnaamut -ataattikkoortumik transposons-inik avissaartitsisumijusuusoq”.
Eqqarsaatingaa ingerlassutaasartut assingusut immaqa aamma kundalini-amik misingisarnernut ilaasarsarsinnaasut.28
Kundalini – timermi ilumoortumik sarfaasoq, soorlu TGI 1-imi takutissimasanni–eqqumiittunut aallautaqartartunut (mystics) annertuumik isinginiarneqartuusarput taavalu takunnittartuniit(seers) peqqutingalungu silaqassuttinik qaffasinnerusunik uisittisuusarmata uummaarissillutillu timrlu pissusissamisut inisseqqissinnaasaramiuk.
Pinngortitameersunik-sarfaqarfiit tulliusunut alloriarteqqittarpaa. Kundalini-p tunngaviusumik ingerlaavia occult-it ineriartorfiani oqaluuserineqartarnerminnisuut chakra-t æterisk-iusut aqqutingalungu uummarsarlungillu taava avataarsuaqarfimmit misingisat timip silaqassusaanut aqqusertarpai.29
Chakra-t æterisk-eqarfimmi pittaanngortitsinerit timikkut illuatungiliuttumik timikkut positive-imik sunnertarpai, timeq æterisk-iusoq sarfaaneranik timeqarfiup assingalungu marlorinerani taavalu piviusuusumik eqqarsaatingineqassutaasarluni “timertut” malingaasaqarfimmi allammi namminiussuseqartutut (assingunani avataarsuani/eqqarsartaattikkut/tarnikkut sarfaqarfiattuut).
Fysiker Dr Amit Goswami-ip oqaatingisimavaa Physics of the Soul-imi kundalini-inamik qaffattitsineq erserpasittisartoq silaqassuttimi pinginnaattit nikinnaveeqqasut ilisarititsiissutinik nutaanik (æterisk) timimittunik pingaarutilinnik timeqarfimmi timermukaassititsisartoq. “Uppernarsaateqarpoq. Inuit kundalini-minnik qaffaasimasut inississuarnerminnillu ataqatingiisittinerni tupinnaannartumik timikkut allaannguuteqartoqartarsimasoq (assersuutingalungu) nodule-inik ineriartortitsinerit ilusilersuititsisartut pulateriaasorujuttut.30
Kundali-mik misingisaqartartut nassuiaassisarput akulikittumik qaamanermik qaqortumik tupinnartumik silaqassusaannukartoqartartumik-kundalini-p plasma-tut ittup qiteraliup qaatungaanukarnerani niaqqumullu qaarneranik crown chakra ilanngullungu. Pisoqarfimmi kingunerisaakkajuttarpoq siammasissumik pilluarneqqissaamik.
Malunnaateqartut ilarivaat paasiniaasartut taakkunannga sammisaqartartut tassaaniartussaavoq DNA-mi kundalini-millu ikittoqarneranik assingusoqartartoq soorlu assersuullungut toqungajallutik misingisaqartartunut(near death experience NDE). Timeqarfimmi timimi allanngorartoqarneraniit (gruppe-ni tamani avitteqatingiissutaasartoq sunniuteqarnerartarlunikku). toqungajannikorpassuit (NDE-simasut) allaaserisarpaat sumit tamanit annertunerusumik ataqatingiissuttimik misingisarlutik, misinginneqatinginninnerit annertunerusut, anneruniuunnerit annikillisimasut imminissarsiornerillu, ersinermit peertoqarsimanerit, eqqissinerillu naammangisimaarinninnerillu malunginiarneqassutaasarlutik annertunerusumik.
Tassanngaannaq aaqqittoqarnerit imal. iluaalliuutinik sakkortuunik peertoqarnerit sapinganillu sammineqartartut ataqatingiikkuutaarneqartitaasarput timeq pinngortitameersumiit allanngornermik, kundalini-mik uisittinermit ataqatiniittuusartoq DNA ikinnera ilanngullungu. Toqungajannermik misingisaqarsimasoq Mellen-Thomas Benedict, assersuutingalungu, qarattamingut tumor-eqarsimavoq suliarineqarsinnaasimanngittumik NDE-iinngilaattaa 90 minut-it sioqqullungu. NDE–rsimasutut nalunaarutingineqarami kræft-ernera peeqqissaarsimavoq: tammarsimalluni.31
NDE-ertartut aamma nassaarikkajuttarpaat eqqarsataattikkut atuaasinnaanertik sakkortoorujussuarmut inississimasoq- nuannaringunikkulluunniit imal. naamik! Transformed by the Light,32 Dr Cherie Sutherland-ip pilliutingai Australia-mi NDE-simasut suliarineqarlutik paasininiarneqartarsimasut, annikinnerpaamilluunniit taakkua NDE-eereernermi kingorna allaaserineqarsimasut eqqarsartaattikkut atuaasinnaaneqartingilersimasut ima annertutingisumik inuit avatangisaaniittut eqqarsaatiminni oqapalunnerat tingooqqalersimallunikkit–taama pinianngiivillutik.
Dr Kenneth Ring ilimasaarutingisimavaaluunniit 1990-ikkunni NDE-ersimasut kundalini-mik uisittinermik misingisaqartartuiusuusuunerarlungit, eqqortumillu inissississorsimavai uppernarsaatit malunnaateqarluartut eqqaamassutinut The Omega Project-imut tapersersuititsisoralungit.33
(Taakkua inississukkat ataasiakkuutaartumik siammarsarsimavakka TGI 2-mi.)
Immaqa eqqarsaatersorsinnaavungut NDE-toq aamma tassanngaannaq ajorsititsisoorsinnaasoq “timimik ilaannakortaqarfiusup” matutiterneranik (sarfaq ingerlasoq pittaanngittumik chakra-p aappaani) inunnut paasititsilluni pissuserivitaannut “tarnertut! toquneq ajortutut imal. silaqassuttitut killeqanngittutut avataarsuamilu ataqatingiinneranut ataqatingiisittisooqataasutut, taamaasilluni “avissaaqqasumik silaqassusaat” aaqqillungu- ilanngullungit nammineq imminut nikanginerit, pisuusutut misinginerit il.il.
Erseqqilluinnarpoq, asanninnermik pissaanermik avataarsuaninngaanneersumik attaveqarneq, misinginneqatinginninneq taavalu iluittumik akuersinermik piumasaqaateqanngittumik sakkortuumik aaqqussuttisuusartoq NDE-torpassuarnut. Immaqa tupaallannanngittumik, ikattut nassaarisarpaat tassanngaannaq sakkortuumik aaqqiisinnaanernik ineriartortitsilertartut  imalunniit ima sakkortutingisumik sulinerminnik inerisakkatik tunniutiinnartarlunikkit sarfanik aaqqiisunngorniarlutik! Taassuma siunnersuutingaa ikittitsinerit siornatingut DNA-mi uninngaannalersimasoqarfiit (codons) nuussuinerni taavalu aaqqivinginnikkiartornernik sarfanik kallerup innerata kajumerisuanit taavalu torsion-eqarfinniit ilaasartuni.
1996-imi, Kelleher inuup DNA-aavanik klone-erisimavoq inuup T-cell -ianinngaanniit nassaaralungulu imaqartoq ataattimoortumik marlunnik ikkusimasoqarfimmik transposon-inik tulleriissaakkanik “ikkussuussimasut soorlu beads strings-itut”. Ilusereqqissaartumik inississoqqasimapput angunissaanut takorloorsimasamininngaanniit sananeqaatiliornermik allannguinermik”. Kelleher ilimasaarusiorpaa inuit NDE-simasut imal. meditation-inik ingerlattisarsimasut sivisuukkaani “annertunerusumik ikkussuussisartut tassannga transposon casette-imik”.34
NDE-nik suliaasimasunik paasinianeqarnikunik tinguussaasut ammasumik isornartorsiuineranik tapersersuisoorpasippoq.
NDE-nikorpassuit erserpasipput inummik nutaamik ilisarititsisutut: (inuk) ataaseq matefaysik-inuinnaq killeqanngittumik ilisimanninnerulluni “nalinginnaasumik” inummiit kisiannili aamma (inuk) ataasiulluni annertunerusumik “ikumanerusoq”, gene-kkut eqqarsartaattikkullu oqalunnermi. Tamaniit, NDE-simasut erserpasipput takutitsisartut intuition-imik qaffasinnerusumik takussaarpianngittumik ikittoqarsimaneranik, assingulluni kundalini-mik uissimasuni.

Isummiussat
Qujaffingalungi paasiniaasartut nutaaliarisimasaannik soorlu assingiinngittukkaanik NDE-nik paasiniaasarnerni, psykiatri-mit, molekyle biologi-ni, hypnose, kinesiologi, occult-isme -ini allanilu, immaqa aqqutaasartut sisamat annertoorujuit ilisarilersimavangut DNA-mik eqiasuttumik pissittitsisoqarneranik pissanganartumik inuup ataattip nammineerluni allanngorneranik aqutingisartangaanni: hypnose, DNA-mik ikittoqarnerit Solfeggio frekvens-it atorlungit, kundalini-mik uisittinerit, NDE-llu.
Annertusiartortuni naqqaniit-qullariartortut “DNA primacy” Darwinian-iusuni, pisinnaavungut taavalu nammineerluta inuummarlunnerit eqqaamassutingisariaqarpangut gene-kkut kingornussimasangut naammassingaareernikuusut allannggoqqissinnaanatingit Nunarsuup kaavinneratuulli Seqinermik kaavittineranik.
Paasiniaanerit ingerlanerisa uani oqaluuserineqarsimasut paasitippaat nipit oqaattillu atorlungit allannguisititsiissutaasinnaasut gene-tinniit oqaluttarningut aqussisinnaassuseqartumik ingerlassinnaangingut, aammattaaq silaqassuserput allanngorsinnaavarput- killormoortuanillu. Silaqassuttingut allanngortitersinnaavangut taavalu, saatungaaniit, gene-kkut oqaluttarningut allamut saatillungit (qaqungumoorpasippoq tamanna). Inuk isinginiarneqarunnaassooq Darwinian-iaqqatut pissaaneqanngittutut “neqi computer-itut” “pinngortitamit toqqangassiassaasimasutut”
Qujanaqaaruna “ingitassamut” Pinngortitap ingissimanngikkaa!

Allaaserinnittoq Pillungu:
Brendan D. Murphy Australia-miut atuakkiortartup takkukkiartortut ilaraat sisamaattut saqqummiussisussaasoq science-meets-metaphysics takorluunagkkiaanngittumik sapiittuliussutaasimasoq The Grand Illusion: a Synthesis of Science and Spirituality (volumes 1 taavalu 2), ikiuinnillunilu allattuusarsimasoq alternative magazine-anut arlalinnut nitartakkanullu. http://www.brendanmurphy.com suliarineqaleruttornerani, NEXUS-imi atuartartut kissartumik aggersarneqarput The Grand Illusion (TGI) fan page-iannut Facebook-imi allaaserineqarsimasut amerlanerit atuarneqarsinnaallutik, paasissutissat taavalu atuakamiit tingulaariffingisimasat (ilanngullungit update-it Brendan-ip paasiuminaattunik nipilersuusiarisimasai toqqangarinerusuttungaanik pissarserusuttoqarpat). Uunngarit http://www.facebook.com/The.Grand.Illusion.Books

Naggataavani Eqqaamassutit
1. Gage. F.H and A.R. Muotri
“What Makes Each Brain Unique”. Scientific American, March 2012
2: Brown, W., “Morphic Resonance and Quantum Biology”, NEXUS 2012;19(2)
3. ibid
4. Luckman, S., Potentiate Your DNA, Crow Rising
Transformational Media, USA 2010-11.p. 116
5. Narby, J., The Cosmic Serpent: DNA and the Origins of Knowledge, Phoenix /Orion Books, London, 1999,p 100
6. Pinchbeck, D., 2012: The Return of Quetzacoatl, Jeremy P. Tarcher/Penguin, 2006, p 174
7. Miller, Richard Alan, Iona Miller and Burt Webb, “Quantum Bioholography: A Review of the Field from 1973-2002”, 2002 http://tinyurl.com/7nb72tf
8. Fosar, G. and F. Bludorf, “Spiritual Science: DNA is influenced by words and frequencies”, http://tinyurl.com/85npbn2
9. Gariaev,PP., M.J. Friedman and E.A. Leonova-Gariaeva, “Principles of Linguistic-Wave-Genetics”, DNA Decipher Journal 2011 Jan; 1(1):11-24,
http://tinyurl.com/85npbn2
10. Grazyna Fosar and Franz Bludorf, from their book Vernetzte Intellignez, quoted at http://tinyurl.com/qf78vw
11. For in-depth discussion of torsion as it relates to psi phenomena, see TGI 1
12. Luckman, S., Comscious Healing, Booklocker Publishing, Bangor, Maine, 2006, 1st edition, p, 219
13. Yurth, D.G., “Tosion Field Mechanics: Verification of Non-local Field Effects in Human Biology, 5 December 2000, http://tinyurl.com&6u8f69o
14. Luckman, Conscious Healing, op. cit., p. 52. See also M.D. Jones, PSIence, New Page Books, New Jersey, 2006, pp. 183-6
15. Nowak, A.M., “Torsion Fields – Theory of Physical Vacuum – Shipov and Heim”, tinyurl.com/yek8qcx
16. Rein, G. and R. McCraty, “Local and Non-Local Effects of Coherent Heart Frequencies on Conformational Changes of DNA”, Institute of HeartMath, 1 January 2001, http://tinyurl.com/6m9h94r
17. See S. Ostrander and L. Schroeder, Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain, Bantam, 1971, 2nd pr. 18. Rein, G., “Effect of Conscious Intention on Human DNA”, Proceedings of the International Forum on New Science,
Denver, Colorado, October 1996, http://tinyurl.com/79mw5c7
19. Luckman, Potentiate Your DNA, op. cit., p. 92
20. ibid.
21. Fosar and Bludorf, Vernetzte Intelligenz, op. cit., quoted at http://tinyurl.com/qf78vw
22. Horowitz, L.G., “Why Some People Just Can’t Get Along”, Veritas 2011–12; 2(6), http://www.theveritasmagazine.com 23. See chapter 6 of my forthcoming book The Grand Illusion: A Synthesis of Science and Spirituality, vol. 1 (Balboa Press), for more detail on this.
24. Luckman, Conscious Healing, op. cit., p. 122
25. See my article “Diary of a DNA Potentiator” in New Dawn, no. 133, July–August 2012, and an expanded, updated version at my website http://www.brendandmurphy.com. 26. Linsteadt, S., “Frequency Fields
at the Cellular Level”, http://tinyurl.com/82lsf5f
27. Horowitz, op. cit.
28. Grosso, M., Experiencing the Next World Now, Paraview/Pocket Books, New York, 2004, p. 163
29. See A.E. Powell, The Etheric Double, The Book Tree, San Diego, CA, 2007, chapter 13 (first pub. in 1925) 30. Goswami, A., Physics of the Soul, Hampton Roads Publishing Co., Charlottesville, VA, 2001, p. 246
31. See P.M.H. Atwater, The Big Book of Near-Death Experiences, Hampton Roads Publishing Co., Charlottesville, VA, 2007, pp. 36-7 32. Sutherland, C., Transformed by the Light: Life after near-death experiences, Bantam Books, 1992
33. Ring, K., The Omega Project: Near- Death Experiences, UFO Encounters, and Mind at Large, William Morrow & Co., New York, 1992
34. Grosso, op. cit., pp. 163-4

 

Advertisements