Clara-p 6 & 6 Protocol-ia

 

Clara-p 6 & 6 Protocol-ia

Una protocol-eq inunnuuvoq anniaateqartunut, influenza-qartunut, nuffasersimasunut, pneumonia, allallu iluaalliutit nalinginnaasumik aaqqissinnaajunnaarsimasutut nalilerneqarsimasunut taavalu aamma timikkut anniaatinut piffissami sivisunerusumik atasimasunut..
Inuit napparsimasorujussuungaangamik siniffimmiinginnarlutillu “Basic Standard Method-eq atorunikku pittaanerussooq” (MMS-imik kuseriarneq ataaseq citric acid-inik kuseriarnernik aallartinneqarsimasut), aallartillungut annikittumiit.
(Basic Standard Method-eq takungiuk method-it ilaanni allassimasuni)

Una protocol-eq nutaaq attersimavara Clara-p iliuusereriaasianik peqqutingalungu siulliulluni ataannartumik atortalersimammangu.
Immaqa atuarsimassuat atuakkap aappassaarutaasumik saqqummersinneqarsimasumi The Miracle Mineral Supplement of the 21st Century uani Web site-imi (www.miraclemineral.org). Eqqaamassuatimmaqa Clara-p inunnik isumanginnissimanermini iluattittunik oqaluttuaqartoq angerlarsimaffimminiit.
Taamanikkumiit Clara anaanaaninngaanniillu allaffimmik atorsimavunga inuillu isaasut arlalippaaluit takusarsimallungit.

Unnuk kingulleq 12/14/07 arnaq 65-ippajaanik ukiulik uinilu takkussimapput MMS-isiniarlutik Clara-llu kuseriarnernik 6-ilinnik tunisuaannarsimavai, akunneq ataaseq utaqqiseriarlungit, dose-iliinernik sanatittarpai isumannaarniarlungu eqqortumik sanangai. Taava utaqqisittarpai minut-ialunnik akunnermut ataattimut ingerlaniaraangata.
Arnap unnuaq kingulleq takkuttoq assaa isingaalu talerpiata tungaaniittut iluittuuvimmik nikissinnaajunnaarsimapput. Ingerlatitsissummik ‘ajaappiaqarluni’ takkussimavoq kisianni najummisinnaanngimmangu uiata ingerlatitsiissutaa paaritittariaqaqqasimavaa. Isernissaniluunniit unammillernarisimavaa. Clara-p dose-imik kuseriarnernik 6-ilinnik citric acid-illu kuseriarnerit 30-at aallartitsiissutimik tunisimavaa, pisarnermisuullu minut-it pingasut akulerittissimalluningit immiartorfillu affaanut imermik immersimallungu arnamut tunniutinngilaattaa. Arnap immiartorfik ajornartosiorluni qaniminut inississimavaa assaminik saamerlermik sciatica-aa (tunumingut qitikkut anniaatiminik) aamma anniartissimammangu.

40 minut-it ingerlaneranni tunumingut anniaamminiit ilorfaallakkiartulersimavoq assamminilu malungisaqarnerulerluni. 60 minut-imi assami inuaata ilai nikisissinnaalersimavai. Clara-p kuseriarnerit 6-ilinnik allamik assingusumik tuneqqissimavaa. Akunnerup aappaata qaangiusseernerani, Clara-p allaffimminiit aggersarsimavaanga. Arnaq assani sungiusalereersimavaa. Assamini eqaassuseqalereersimavoq kaminilu peersimallungu putukkuni sungiusartinniarlungit. Piviusumik, isikkani tamaat sungiusarsimavaa putukkunilu nikiserarsimalluningit nukiisalu ilai nikiserarlungit allaniit pittaanerusumik ilisimasarisanniit.

Ingerlangami, suli ingerlassutini atorsimavaa, kisianni uiata ikiortariaqarsimanngilaa qitimililu ataani anniartitsisoq peersimalluni. Takusinnaasimavara ullualunnguit qaangiuppata ingerlassutingisani pisariaqartikkunnaassangaa. Taamatut pisoqarnera qaqutingoortuunngilaq. Tamaani taamaattoqaannavittarpoq.

Taava taanna “Clara-p 6 & protocol-iuvoq) MMS-imut. Ajornanngittunnguuvoq. Atungarisaasunut ikannerusunoortuuvoq, soorlu influenza, nuffasernernut, pneumonia, timikkut anniarnernut allallu takkutipiloorsimasut imal. kronisk-iusunut, allallu angerlarsimaffimmi nappaalassutaasartut.

Iliuuserissaq No.1. MMS-ip kuseriarneri immiartorfimmut arfinillit kuseriakkit ilanngullungillu citric acid 10% solution-it kuseriarnerit 30-at akulerullungit, imal. citron juice kuseriarnerit 30-at, imal. lime juice kuseriarnerit 30-at. Immiartorfik aalanguk taava acid-it MMS-ilu akulerunniassammata annikinnerpaamillu 3 minut-it akuleruttillungit. Sivisunerulaaruni aamma ajunngilaq ingerlariataarsimassanguit puigorlungulu. 10-15 minut-it ajorsimajunnanngillat solution-eq suli taama sakkortussuseqartarneraniikkami. Tassanngaanniit immiartorfimmut imermik affaanut kuisingit imerlungulu. Aamma juice-eq alla atorsinnaavat c vitamin-itaqanngittoq. Æble juice-eq atoruk, imal. grape juice, ananas juice, tranebær juice-iluunniit.

Iliuuserissaq No.2. Akunneq ataaseq utaqqingit No.1-itoqqissaarlu iliuuseqarlutit. Nalinginnaasumik inuk ilorfaallassimasarpoq arlaatingut akunnerit marlut ingerlareersimangaangata ingammik dose aappassaa pereersimangaangamiuk. Soorunalimi, taama iliorneq garanti-qanngilaq. inuk ilorfaallassimanngippat 7 & 7-imut nuuttariaqassooq, isumaqarpoq kuseriarnerit 7-it akunnerni ataasiakkaani. Nalinginnaasumik ikannerusarput piiariartornerani.

Dose-it ullormut marloriaatinngukkit- Ataaseq ullaakkut ataaserlu unnukkut. Ajunnginnerusarpoq dose-imik pinissaq akunneq ataaseq qaangiussimangaangat nerereernerup kingorna.

Soorunalimi, aamma tamanna garanti-qanngilaq. (Inuk) ataaseq 7 & 7-ilu ingerlatiinnarniartussaavaat akunnermi ataattimi tullissaanilu aamma taamannak, kisianni inuk nappaalalersimanngikkuni kuseriarnerit 6-ilinniit aattaat. Nappaalanerlu pivara merianngulersimanngikkuni 10 minut-it inik sivisussuseqartumik imal. meriarsimanngikkuni, imal. timmissimanngikkuni. Inuk nappaalalersorujunngorsimanguni kuseriarnerit ikilisussaassuaat, soorlu 3 & 3-unut, kisianni qaqutingoortorujussuuvoq taama pisoqartarneranik. Nalinginnaasumik 6 & 6-it ingerlakkit atorsinnaanermi, merianngulissutinginangu, tassanngaanniillu 7 & 7-inut annertusikkit soorlu Iliuuserisaq No.2-mitut allanneqarsimasoq malillungu il.il.

Influenze peersimalereeriarpat, (inuk) ataaseq annertusittiartorniartussaasooq 15-iniit 15-inut imal. Standard protocol-imut uteqqissinnaavoq, soorlu qulaani allaqqasumiittutut annertusikkiartorlungulu pissusissamisut kuseriarnerit 15-inut ullormut kuseriarnerit 15-it marloriaq pisalernissaata tungaanut imal. sap.ak-eranut pingasoriartarluni soorlu ataani allassimasumituut.

Kuseriarnerit anguniangaasoq kimulluunniit kuseriarnerit 15-inut killeqassooq ullormut marloriaq pingasoriarluunniit soorunalimi annikinnerusumik meeqqanut. Meeqqanut nalinginnaasumik, (11,4Kg)-immut kuseriarnerit pingasuupput. Kuseriarnerit 15-ilimmut ajoquteqanngilaq inersimasumut (68,1 Kg) oqaimaassuseqartumiit imal. oqinnerusumut, inersimasumullu (68.1 Kg)-miit oqimaannerusumut kuseriarnerit 15-it pingasoriartassallunikkit. Taakkua kisittisit eqqoqqissaartuunngillat. Nammineerluni qanoq issuttini naapertorlungu nalileeriarluni qanorlu misinginini naapertorlungi kuseriarnerit pisassuaat.

Kuseriarnerit ikassusaata isumannaarluartarpaat (inuup) ataattip timaani mikroorganism-it pathogen-eqarunnaarsimanissaanik taavalu metal-it oqimaattuniit. (Inuup) ataattip sap.ak-erani anguniakkani naammassisimanguniuk, kuseriarnerit naapertuussutaasussat arfinnillit uteqqiffingissuaat sap.ak-eranut marloriarnermut. (Allaaserineqartuni MMS-i eqqaaneqaraangamik kuseriarnerit ilanngussimanissaat pisarparput soorlu kuseriarnerit 5-at citron imal. lime, imal. citric solution-it ilanngunneqarsimanissaat MMS-imik kuseriarnermut ataattimut taavalu inuup ataattip 3 minut-imik utaqqisimanissaat imermik akunnginnerani imal. juice-imik pinnginnerani.

Soorunalimi, anguniangaasoq uani una pineqarpoq napparsimalinnginnissaq. Taava kuseriarnerit 6 marloriartaruk sap-ak-erata ataattimi. Influenza malunnaateqalissangaluarpat, taava Clara-p 6 & 6-ia ingerlangut soorlu qulaani allanneqarsimasutuut. Influenza peersimassooq akunnerit 12-24 -at iluanni nalinginnaasumillu akunnerit 6-it qaangerneq ajorpaat peersimanissaani dose-iliinerup aappaata pereersimaneraniit. Taamaakkaluartoq, influenza periarfissinngisaannaruk. Influenza toqunnissaanut pittaanerpaasarpoq kuseriarnerit marlut pingasulluunniit akunnikkaartumik ulloq tamaat influenza piivissimanissaata tungaanut. Kuseriarnerit 6-it sap.ak-eranut marloriaraanni immunforsvar-it isumannaaqqasarpaa nakuusuunissaanut pathogen-illu sanngiittinnissaanut. Immaqa atuarfimmiit eqqaamassuat timerni pathogen-eqartuaannartoq. Kuseriarnerit 6-it peersimatittarpai.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s